Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kriseteamet

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Psykososialt team

Beskrivelse

Kriseteamet er en del av avdeling for Psykisk helse, og har ansvar for at den psykososiale  beredskapen fungerer.  Kriseteamet er en del av beredskapsplanen i Vesfn kommune. 

Teamet er tverrfaglig sammensatt med bred kompetanse innenfor helse og sosial, inkludert psykisk helsehjelp og psykososial omsorg.  

Kriseteamet kan hjelpe deg med:

 • Informasjon om normale stressreaksjoner
 • Hjelpe deg å kartlegge og akseptere følelser, symptomer og atferd
 • Bidra til ro og trygghet i en vanskelig situasjon
 • Hjelp og motivasjon til samtale om opplevelsen
 • Hjelp til å forstå det som har skjedd
 • Bistand til å kontakte lege/legevakt hvis det vurderes som nødvendig
 • Hjelpe deg å kontrollere sterke reaksjoner
 • Motivere til aktivitet i situasjonen
 • Hjelpe deg å se og evt. uføre nødvendige oppgaver knyttet til det som har skjedd
 • Motivere deg til å være sammen med familie/nettverk
 • Legge en plan sammen med deg omkring videre oppfølging

Henvendelser til psykososialt kriseteam skjer via politi, AMK eller legevakt.   Det er rådmannen som er beslutningstaker i fht. utkalling og iverksettelse av kriseteamet.  

Målgruppe

Kriseteamet gir omsorg og hjelp til berørte som har opplevd alvorlige krisesituasjoner. 

Teamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og vil ved utrykning være aktive i en tidsbegrenset periode.

Kriterier/vilkår

I denne sammenheng defineres krise som en situasjon der en eller flere personer er kommet i psykisk ubalanse som følge av en plutselig og uventet oppstått hendelser eller opplevelse - og at denne overstiger evnen mennesket har til mestring av gitt situasjon.  

Hjelp utenom definert krisesituasjon:
Ved plutselig og uventet sorg, ulykker eller andre alvorlige livshendelser, der det på generelt grunnlag ønskes særskilt bistand for å håndtere situasjonen, kan Psykisk helse kontaktes på dagtid mandag - fredag kl 0800 - 1500, telefon 75 10 10 00  og be om å bli satt over til Psykisk helse.  

Ved akutt behov for hjelp skal legevakt  benyttes, tlf 116 117, alternativt fastleges nummer.

Pris for tjenesten

Hjelp fra kriseteamet er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 13:51