Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
3. aug. 2021 kl. 20:00

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Økonomisk sosialhjelp

Generelt om tjenesten

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektskilder

Kriterier/vilkår

NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og trenger opplysninger om inntekter og utgifter. Du må i utgangspunktet dokumentere alle opplysninger skriftlig.

Du må ha lovlig opphold og ha fast bopel i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Hvis du oppholder deg i utlandet, har du ikke rett til økonomisk sosialhjelp.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en individuell vurdering av saken sin.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse til NAV Mosjøen som vil bistå med utfylling og forklaring av søknad m.m.

Skjema

Søk digitalt på nav.no

Vedlegg

Eksempler på hva du må legge ved søknaden

  • legitimasjon
  • gyldig oppholdstillatelse
  • skattemelding (tidligere selvangivelsen)
  • fastsetting (tidligere ligning), skatteoppgjør
  • lønnsslipp
  • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
  • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendige opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
  • dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt)
  • fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn
  • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling

Saksbehandling

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune. Hvis det går mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis du ikke har levert all nødvendig dokumentasjon, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. Hvis du er i en nødssituasjon, skal du få et raskt svar.

Når vi har behandlet søknaden din, får du et vedtak som du må lese nøye. Ofte vil vi stille ett eller flere krav til deg i vedtaket som du må oppfylle. Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

Satser

Stønaden blir beregnet etter en individuell vurdering.

Det finnes statlige veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk stønad. Kommunen din kan ha egne veiledende satser.

Utbetalinger

I vedtaksbrevet ditt finner du mer informasjon om utbetalinger.

Se utfyllende informasjon om økonomisk sosialhjelp.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sosialtjenesten
Telefon:815 81 018
Epost:nav.kundesenter.nordland@nav.no
Postadresse:c/o Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-10-29 09:50