Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. mai 2021 kl. 20:22

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Kommunal bolig

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Å skaffe bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, og ikke en lovpålagt tjeneste. Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger på sitt boligbehov. Ved alle søknader om boliger blir inntekts- og formuesforhold vurdert. For at søknaden din skal bli behandlet, er det derfor et krav om at du legger ved siste lønns-/ trygdeslipp og nyeste selvangivelse.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen har et begrenset antall boliger tilgjengelig til enhver tid. Tildelingen er behovsprøvd og skjer i et boligtildelingsutvalg som består av boligkontoret, rus- og psyktiatritjenesten, Nav og tjenestekontoret.

Vi har følgende typer boliger:

Omsorgsbolig
De som får tilbud om omsorgsbolig er personer med omfattende omsorgsbehov grunnet alder, fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, og/ eller sykdom.
Dette er boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og tilrettelagt slik at beboerne skal motta pleie og omsorgstjenester.
Alle tjenester i disse boligene tildeles etter behov på individuell basis.

Bolig for sosialt/ økonomisk vanskeligstilte
Personer som er sosialt og/ eller økonomisk vanskeligstilte kan søke på disse boligene. Tildeling av en slik bolig skal som hovedregel være å betrakte som midlertidig hjelp.

Bolig for flyktninger
Boliger som er forbeholdt nyankomne flyktninger. Tildeling skjer i samarbeid med flyktningetjenesten hos Nav.

Ungdomsbolig
Personer mellom 18 og 30 år kan søke om ungdomsbolig. Kommunen har ungdomsboliger i Kirkegata, Heggvegen og Odin Benums veg.
25 % av disse boligene kan tildeles flyktninger, personer med funksjonsnedsettelse, eller andre særlig vanskeligstilte.

Personalbolig
Kommunen har et svært begrenset antall personalboliger, og tilbyr disse fortrinnsvis ved nyansettelser i rekrutteringsstillinger. Forespørsel om dette skal skje via enhetsleder.

Skjema

Ved alle søknader om bolig blir inntekts- og formuesforhold vurdert. For at søknaden skal bli behandlet må du legge ved siste lønnsoppgave eller trygdeslipp og siste selvangivelse.

Søknadsskjema om kommunal bolig

Hvis du trenger hjelp ta kontakt med Boligkontoret.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Boligkontoret
Telefon:75101000
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-06-25 09:31