Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Incestsenter

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

SMISO

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.: 

 • Enesamtaler
 • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker  
 • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv  

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter.  De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis.  SMISO-Nordland gir tilbud for incestutsatte og seksuelt overgrepsutsatte over 16 år, av begge kjønn.  Også foresatte og partnere kan henvende seg til SMISO.  Både privatpersoner og fagfolk som trenger informasjon og veiledning kan henvende seg til SMISO.

Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Tilbudet fra SMISO omfatter bl.a:

 • Enesamtaler
 • Telefonkontakt
 • Parsamtaler
 • Nettverkssamtaler
 • Uformell prat, møtes for en kopp kaffe(“innomstikk”)
 • Støttegrupper
 • Temakvelder
 • Informasjonsarbeid og generell opplysningsvirksomhet
 • Veiledning
 • Forebyggende arbeid

SMISO Nordland
Tlf 75 17 30 50
Tlf 469 36 760
Epost / anonym melding

Telefontid
Mandag - torsdag: 1000 - 1500
Utenom telefontid: Tlf 800 57 000 Gratis grønt nummer tilincestsenteret i Vestfold.

Besøksadresse
Strandgt. 36
8657 Mosjøen

Åpningstider:
Mandag og onsdag:1000 - 1500
og etter avtale

Målgruppe

 • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep 
 • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep
aaa

Lover og forskrifter

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-06 12:30