Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. april 2021 kl. 14:59

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
 • Psykisk helse
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Vanskelige forhold hjemme
 • Graviditet, prevensjon og abort
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Spiseforstyrrelser
 • Alkohol, piller og narkotika
 • Vold eller overgrep
Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
 
Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

Helsestasjon for ungdom arbeider for å fremme ungdoms helse og trivsel samt forebygge sykdom og skade. Her jobber både helsesøster, lege og psykolog som er vant til å snakke med ungdom.

Tilbudet er et supplement til skolehelsetjenesten.

Du kan bruke oss:

 • Hvis du har spørsmål om kropp og helse.
 • Hvis du trenger prevensjon eller vite mer om dette.
 • Hvis du burde teste det for seksuelt overførebare sykdommer.
 • Hvis du føler det usikker på din seksuelle identitet.
 • Hvis rusen begynner å styre dagen din.
 • Hvis du kjenner det trøtt/slapp/uopplagt.
 • Hvis du strever med fravær på skolen.
 • Hvis du har et vanskelig forhold til mat/kropp/trening.
 • Hvis du opplever krevende konflikter med dine nærmeste.
 • Hvis hverdagen er tung og vanskelig og du rett og slett har bruk for noen å snakke med.

Hva kan du forvente av oss:

 • At  vi skal ta deg på alvor og at du skal bli møtt med respekt og likeverd.
 • At vi hører på dine synspunkter.
 • At våre tjenester utføres i henhold til krav om faglig forsvarlighet og god praksis.
 • At taushetsplikten blir overholdt.
 • At vi handler dersom ungdom lider nød eller har det vanskelig.

Målgruppe

Ungdom fra 20 til 23 år.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Åpningstid:

Hver tirsdag mellom 15:00 - 17:00. Sted: Helsestasjonen, C.M. Havigsg. 45, 3. etg. 

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestastasjon og skolehelsetjeneste
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-09-17 13:20