Vefsn kommunestyre skal velge meddommere til Helgeland tingrett, lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett og jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2025 – 31. desember 2028.
Forslag kan sendes på e-post til: post@vefsn.kommune.noeDialog - sikker digital innsending til kommunen eller pr brev til Vefsn kommune v/sekretariatet,

Forslag må inneholde fullt navn, adresse, telefon, epostadresse og yrke/stilling.
Frist: 1. mars
Spørsmål kan rettes til formannskapssekretær Mona Vik på telefon: 91 63 14 71

Er du meddommer i nåværende periode og ikke ønsker å fortsette? Send søknad via eDialog eller epostadressen nevnt ovenfor. 

Å være meddommer:
Å være meddommer eller lagrettemedlem er en interessant opplevelse samtidig som du tar et samfunnsansvar på et viktig område. Meddommere skal sammen med fagdommer ta avgjørelser i rettssaker. De som velges skal være alminnelige, hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet. Sammensetningen skal være slik at den representerer alle samfunnslag, aldersgrupper og etnisk bakgrunn og kultur. Som meddommer må du regne med å bli innkalt ca. to ganger i året.

Siden vervet som meddommer er en samfunnsplikt, gis det normalt fri fra ordinært arbeid. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.  

Krav til å være meddommer.

Hva er en meddommer?

Fritak og fritaksgrunner.