Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. mai 2021 kl. 20:22

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Gravetillatelse

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Gravemelding

Beskrivelse

Alle som ønsker tillatelse til graving må sørge for å underrette og innhente nødvendige tillatelser fra alle berørte etater som feks. Helgelandskraft, Telenor m. f.

Graving kan ikke igangsettes før tillatelse er gitt av Vefsn kommune.

Gravetillatelsen er gyldig i den perioden som er angitt på tillatelsen. Ved endring av tidspunkt for gravingen skal Vefsn kommune underrettes uoppfordret.

Målgruppe

Firma og privatpersoner som har behov for å grave.

 

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ gravemelding - Arbeid på vei- og gategrunn, parker / grøntområder og øvrig areal

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Vefsn kommune påviser alt som eies av kommunen selv.

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk AS gir informasjon om kabel- og ledningsnettene til Vefsn kommune og Fortum fjernvarme i tillegg til Telenor, Canal digital og Helgelandskraft.

Felles påvisning av ledningsnettene er en del av avtalen.

 

Skjema

Privatpersoner som skal grave kan benytte Kundeportalen gravemelding.no hos Geomatikk AS

Bedrifter som skal grave skal benytte Kundeportalen gravemelding.no hos Geomatikkk AS

Saksbehandling

Saksbehandling

Ved behandling av gravetillatelser og senere saksbehandling tilknyttet den aktuelle gravejobben, vil Vefsn kommune forholde seg til entreprenøren som kontraktspart. Med kontraktspart her menes annsvarshavende for gravingen, som er ansvarlig for den tekniske gjennomføring av gravejobben. Entreprenørens oppdragsgiver er Vefsn kommune uvedkommende i denne sammenheng.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 13:51