dagplasser utomraedetVefsn kommune tilbyr dagplasser for personer med demenssykdommer alle ukedager. Dagplassenene ligger på Fredlundskogen, og har plass til 10 personer hver dag.

Dagplassenene ligger i et Livsgledesertifisert sykehjem, og tilbyr aktiviteter og de kvalitetskrav som følger med dette. Det er alltid to ansatte tilstede på dagplassene.

Hentes i sitt hjem
Brukerne blir hentet av personalet på morgenen, og kjøres hjem ved dagens slutt. Åpningstiden er fra 09.00 til 14.30.

Søke om dagtilbud
For å få dagtilbud må man ha vedtak om dette. Vedtaket kan være fra en til fem dager pr. uke, ut fra behov og kapasitet.

Ta kontakt med tjenestekontoret for bistand til å søke dagplass.

Pris
Egenandel for dagplass justeres hver år i samsvar med endringer i Forkrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pr 1.1.2021 er egenandelen kr 95,-.

Kontaktinformasjon:
Mobil 1  dagplasser;   481 53 889
Mobil 2  dagplasser:   916 93 844
Avdelingsleder Hilde Thorstensen Rosvold  75 10 17 50
Tjenestekontoret:  75 10 10 00   

  HønerFra samlingsrommetGapahuken