Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Bostøtte

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hva er bostøtte
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Hvor er bostøttekontoret?
Bostøttekontoret i kommunen er boligkontoret, rådhuset, Skjervgata 34. Tlf 75 10 10 00.

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsted kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
 

Søk bostøtte
Søk elektronisk på husbanken.no. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer
På husbanken.no.  Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
 

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mender noe er feil i vedtaket kan du klage inne tre uker etter at du mottok vedtaket.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

aaa

Lover og forskrifter

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lover

Bustøttelova
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om bustøtte

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Boligkontoret
Telefon:75101000
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-06-25 10:47