Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Borgerlig vielse

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. 

Ta kontakt med oss for å få vite hvilke lokaler og hvilke datoer vi kan tilby.

Det er ordfører Berit Hundåla,  varaordfører Rune Krutå, formannskapssekretær Rigmor Jenssen Leknes og kommunalsjef Kristin Hurthi som er vigslere i Vefsn.

 

Skatteetaten har utviklet en digital løsning for prøving av ekteskap. Gjennom den nye løsningen kan kommende brudepar enkelt logge seg på, invitere sine forlovere eller vitner til å gjøre det samme, og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn. 

Du logger deg på via ID-porten og bruker følgende link:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/

 

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

Hvis du blir ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra din kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

Dersom du ønsker vigsel utenfor vanlig kontortid, ta kontakt i god tid. Det koster kr. 600 å bli viet på en lørdag. Dette er tilleggskosnadene for Vefsn kommune ved å ha folk på jobb utenom normal arbeidstid og for den eksta tilretteleggingen som må gjøres.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Vigselen vil som hovedregel skje i kontortiden i kommunestyresalen på rådhuset.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dere kan søke om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstiden er flere uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Skjemaene som skal fylles ut er disse:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Skjemaer og veiledning finnes på skatteetaten.no

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Skatteetaten har utviklet en digital løsning for prøving av ekteskap. Gjennom den nye løsningen kan kommende brudepar enkelt logge seg på, invitere sine forlovere eller vitner til å gjøre det samme, og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn. 

Du logger deg på via ID-porten og bruker samme linken som om du velger å sende inn på papir.

 

Vedlegg


Søknadsfrist


Ønske om vigsel på lørdag bør meldes 2 mnd før. For perioden 1. juni - 30. aug er fristen 20. mai.

Søknaden sendes til

post@vefsn.kommune.no

 

Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingen vil skje på sekretariatet.

Saksbehandlingstid


Kort

Klagemulighet


___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Rigmor Jenssen Leknes
Tittel:Formannskapssekretær
Telefon:75 10 10 12
Epost:rigmor.leknes@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-06-04 14:20