På UDI sin nettside: informasjon om situasjonen i Ukraina

Informasjon slik som:
- Hvordan søke beskyttelse (asyl)
- Svar på spørsmål om:
    - 
Å hjelpe flyktninger fra Ukraina
    - Utreise og søknader fra Ukraina
    - Innreise til Norge for ukrainske borgere
    - Beskyttelse (asyl) i Norge
    - Oppholdstillatelser og visum som utløper
    - Familieinnvandring fra Ukraina
    - Oppholdstillatelse for arbeid

- Informasjon til russiske borgere: udi.no