Kommunen har etter de siste dager hendelser fått flere henvendelser vedrørende jodtabletter og atomulykke, og ønsker i den sammenheng å gi ut følgende informasjon.

Vefsn kommune har i tråd med nasjonale anbefalinger jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende).

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Risikogrupper
Barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende regnes som den sårbare gruppen fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Og det er derfor spesielt viktig at denne gruppen tar jodtabletter ved en eventuell atomhendelse som rammer kommunen. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. 

For barn og unge vil tablettene være tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, på dagtid dvs i skoler og barnehager.  For gravide, ammende og små barn som ikke er i barnehagen, vil tablettene være tilgjengelige på legevakta. Om nødvendig vil Kriseutvalget for atomberedskap gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse. Det er ulik dosering avhengig av alder. Dette kommer frem av pakningsvedlegget ved utdeling av tablettene.

For barn og unge under 16 år er det behov for å få samtykke evt ikke samtykke fra foreldre. 
Det vil bli sendt ut skjema via skoler og barnehager.

Jodtabletter til husholdninger selges i apotek
Alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn anbefales å kjøpe jodtabletter for hjemmelagring. De skal bare tas etter råd fra myndighetene.
Oppbevaring av jobtabletter i hjemmet kommer altså i tillegg til de kommunen har på skoler og barnehager.