Harton Furøs gt. 12/14/Nermovegen

Avd.leder: Solfrid Klepp
Harton Furøs gate er en boenhet med 9 plasser
Telefon: 75 10 16 82 / 75 10 16 80
Adresse: Harton Furøsgt 12 - 14, 8657  Mosjøen
Epost: harton.furosgate@vefsn.kommune.no

Nermoveien
Boenhet med 4 plasser
Telefon: 75 10 16 86
Adresse: Nermoveien 3, 8657  Mosjøen
Epost: nermoveien@vefsn.kommune.no

Helga Viks vei/ Alfheimgata

Avd.leder: Gunn Tove Mokkelbost

Helga Viksvei inneholder 4 leiligheter med tilknyttet bemanning døgnet rundt.
Telefon: 75 10 16 88 / 918 67 204
Adresse: Helga Viksvei 3, 8657  Mosjøen
Epost: helga.viksveg@vefsn.kommune.no

Alfheimgata innrholder 10 leiligheter med tilknyttet bemanning døgnet rundt
Telefon: 75 18 68 78
Adresse: Alfheimgata 42, 8656  Mosjøen
Epost:  alfheimgt@vefsn.kommune.no

 

Dr. Ravns vei 8/10/12

Avd.leder Jill Lynghaug

Dr. Ravnsveg 8 inneholder 4 hybler med tilknyttet bemanning døgnet rundt.
Telefon:  75 10 16 70
Adresse: Dr. Ravnsveg 8, 8657  Mosjøen
Epost:

Dr. Ravnsveg 10 inneholder 2 leiligheter med tilknyttet bemanning døgnet rundt.
Telefon:  75 10 16 74
Adresse: Dr. Ravnsveg 10, 8657  Mosjøen
Epost:

Dr. Ravnsveg 12 inneholder 1 leilighet med tilknyttet bemanning døgnet rundt
Telefon: 75 10 16 72
Epost:

Avlastningsboligen m/omsorgsboliger

Avd.leder:  Elin Mosås-Solheim

Avlastningsboligen
Ivaretar avlastning, i hovedsak for barn under 18 år, med betydelig fysisk eller psykisk funksjonshemming.
Telefon: 75 10 16 90 / 416 94 245
Adresse:   Harton Furøsgt 25, 8657 Mosjøen
Epost: avlastningsboligen@vefsn.kommune.no

Avdelingen har i tillegg 3 leiligheter med heldøgnsbemanning

Villaveien

Avd.leder: Stine Mari Sørvig 
Telefon: 75 10 16 79

Villavegen er en boenhet med 12 plasser
Telefon: 75 10 16 78
Adresse: Villaveien 5, 8661 Mosjøen
Epost: villavegen@vefsn.kommune.no

Heggvegen

Avd.leder:  Ann-Hege Bøasæter 

Heggveien Boenhet med 11 plasser
Telefon: 75 10 16 48
Adresse: Heggveien 43, 45, og 47 8657  Mosjøen
Epost: heggveien@vefsn.kommune.no

Aktivitetshuset

Avdelingsleder: Rigmor Hansen

Aktivitetssenteret tilbyr både arbeids- og trivselsrelaterte aktivitetstilbud til ca. 20 voksne med nedsatt funksjonsevne.
Telefon: 75 10 13 84 / 75 17 45 74
Adresse: Skjervengan 34 - 36 / Dr. Ravnsveg 2

Kontaktinformasjon

Telefon:  75 10 10 00
Telefax:  75 10 10 01
Epost: post@vefsn.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34

Driftsenhetsleder: Kjersti Benjaminsen, 75 10 14 45
 

Kontaktinfo boenhetene - se under hver boenhet.