Qvales mestringshus er en arena for tilhørighet og meningsfull aktivitet der alle er velkommen.  Vi har fokus på friske ressurser og livsmestring.
Du finner oss i Kr. Qvalesgate 36, i Mosjøen.  Huset har 2 etasjer og består av:

Qvales kafe (1. etasje):
En kafe der jobbaktivitet i trygge rammer og med god veiledning er fokus.  Som følge av aktivitet produseres mat til salg for husets gjester.  Kafeen har åpent på dagtid mandag – torsdag..

Mitt liv – mine muligheter (2. etasje)
Prosjektet «Mitt Liv», bygger på meningsfull aktivitet i et trygt miljø.  Vi ønsker å by på et mangfold av aktiviteter, der mestring ut fra et individuelt perspektiv er sentralt.  Vi vil legge til rette for ulike målgrupper og ulikt funksjonsnivå.  Prosjektmedarbeider er i sving mandag – fredag, med eget aktivitetsprogram.  Ta kontakt for nærmere informasjon, kom innom mestringshuset, eller ring tlf. 905 99 158 for å snakke med prosjektmedarbeider. 
 

Qvales Mestringshus på sosiale medier
Facebook

Målgruppe

Qvales mestringshus er en del av avdeling for psykisk helse.  Vi har alle ei psykisk helse – og mestringshuset representerer en lav terskel for kontakt.  Alle som kan ha nytte av, lyst til eller er nysgjerrig på tilbudet, kan besøke oss og delta på aktivitetene

 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til ansatt i Qvales kafe: 410 86 971

Telefonnummer til ansatt i 2. etasje: 905 99 158

Qvales Mestringshus ligger i Kr. Qvales gate 36.