Målgruppe

 Qvales Mestringshus er en del av avdeling for Psykisk helse.  Vi har alle ei psykisk helse – og mestringshuset representerer en lav terskel for kontakt.  Alle som kan ha nytte av, lyst til eller er nysgjerrig på tilbudet, kan besøke oss og delta på aktivitetene

 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til ansatt i Qvales kafe: 410 86 971

Telefonnummer til ansatt i 2. etasje: 905 99 158

Qvales Mestringshus ligger i Kr. Qvales gate 36.