Vi innførte en prøveordning med reduserte åpningstider i Servicetorget denne sommeren.
Dette videreføres i første omgang ut 2020.

Utover disse åpningstidene må man gjøre avtale med aktuelle ansatte/saksbehandlere på rådhuset, som skal sørge for å hente deg ved hoveddøra til avtalt tid.
For å booke avtale, eller generelle spørsmål: servicetorg@vefsn.kommune.no eller telefon 75 10 10 00

  • Ekspedisjon: 09.00 – 14.00
  • Sentralbord: 09.00 – 15.30
     

Andre henvendelser som er gjenstand for saksbehandling, inneholder opplysninger unntatt offentlighet eller er større forsendelse enn 25 Mbit: eDialog 
- Informasjon om tjenesten
 

Du skal ikke bruke eDialog hvis:

  • Kommunen har elektroniske skjemaer til formålet. Enkelte skjema er også på papir. Da må du skrive ut skjemaet, fylle det ut og skanne det og legge som vedlegg via eDialog, putte det i postkassa utenfor rådhuset eller sende til postboks 560, 8651 Mosjøen.
     
  • Henvendelsen gjelder enkle offentlige spørsmål, send da på e-post til post@vefsn.kommune.no