Utsiktspunkt fra gamle Øybrua i Vefsnaparken
Utsiktspunkt fra gamle Øybrua i Vefsnaparken (klikk for større bilde)

Mosjøen er heldig som kan kombinere det urbane, villmarka og naturen så tett. Dette fremhever parkavdelingen med å finne fokusområder og utsiktspunkter fra grønnstrukturen og åpner opp.

Vefsnaparken

«Urbant møbel med villmarka rett i fanget»

Utekino i Vefsnaparken

 

 

 

 

 

 

 

«Mosjøen er heldig som kan kombinere det urbane og det «ville» så tett. Dette må vi bygge videre på. Resultatet kan bli en flott og særegen folkepark, som vil gjøre Mosjøværingene enda mer stolt over byen sin»

Mosjøen trenger et moderne sentrumsnært parkanlegg med elementer av både lek for mindre og større barn, rekreasjon, friluftsliv og kunst. Vefsnaparken har et stort potensiale, og et solid utgangspunkt, for å bli et godt besøkt parkanlegg med flere lekemuligheter for mindre og større barn. En offentlig lekeplass er et tilbud vi dessverre mangler i den sentrumsnære delen av Mosjøen og Mosjøen for øvrig, og det er et skrikende behov for den type aktivitetstilbud. I dette området kan det i tillegg legges til rette for rekreasjon og naturnære opplevelser for eldre, uføre og voksne/småbarnsfamilier. Derfor begrepet folkepark, en opplevelsespark for alle.

Bilde utekino: Moderne grønnstruktur legger til rette for kulturelle aktiviteter som for eksempel utekino. Her vises kortfilmen «Girl in White» av filmregissøren Simen Nyland. Simen var også tilstede for å presentere det aktive filmmiljøet her i byen for ungdommen.

Tre eldar i Vefsnaparken

Byparken i Mosjøen

Pålgarden park (Bystranda)

Pålgarden park (foto Anne Marit A.Marken)

Palgarden kulturminne

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bausteinsområdet ble oppfylt tidlig på 2000-tallet. Det ble i den forbindelse besluttet at deler av pålgården skulle bevares. Fyllingsområdet nærmest fjorden og kulturminnet ble regulert til park.

Pålgarden er et viktig kulturminne knyttet til tømmerfløting. Skog- og sagbruk har historisk sett vært en hovedinntektskilde i kommunen og kan sies å være grunnlaget for byen Mosjøen slik vi kjenner den i dag.

I dag er området tilrettelagt for opphold med universell utforming. Det er tilrettelagt for bålplass, lek og bading.

Torget

Aktaivitet på Torget (foto: Naturlige Helgeland)Jul på Torget (foto: Gunnar Nygaard)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torget har vært et møterom for handel og sosialisering i hvert fall i 100 år og er det fortatt i dag. Den gamle torgstrukturen ble tilrettelagt i området som i dag er Torgpaleet. Det var i hovedsak fiskehandlere som etablerte seg først, og i ettertid har fiskehandlebodene blitt byttet ut med Samvirkelag og senere Domusbygget. Bygninger og bensinstasjon som rammet inn det opprinnelige torget har oppgjennom tiden blitt revet og ikke erstattet.

Torget i dag fungerer fortsatt som et møtested med handelsvirksomhet og sosialisering. Kommunen og teknisk drift forvalter området og næringsaktører skaper liv og et aktivt byrom å være i.

Fiskehandlerbodene der Torgpaleet står i dagGamle samvirkelaget og taxiholdeplass. Området er rammet inn av bygninger slik at torget er kvadratisk.

 

 

Nr 37

Nærområde tilknyttet Nr.37Lommeparken Nr.37

 

 

 

Parken Nr.37 er en liten lommepark som tidligere var en del av eiendommen under adressen Sjøgata 37. Hagen har eksistert i lang tid og har en naturlig tilknytning til området rundt som elvestranda og grøntområdet rett ved. Den har et lønnetre og et almetre som er bevart.

I dag anlegges parken til en Oldemors hage av foreningen Sjøgatas Vel. 

Nr.37 ved elva Vefsna

Kinoplassen

KinoplassenInngangMotKulturhuset.jpgKinoplassenBlomsterurne.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Kinoplassen ligger som en adkomstplass for Mosjøen kulturhus, Vefsn kulturskole, Sjøsiden senter og Vefsn bibliotek i Skjervgata/Jürgens gate. Den ble ferdig nyrenovert i 2012.

"Kinoplassen" i Mosjøen sentrum er opparbeidet med benker, belysning og beplantning, og med fast dekke med ledelinjer og trinnfri adkomst

KinoplassenStatueAstridLangjord.jpg

 

Skulpturen av Astrid Langjord ble oppført høsten 2017. Skulpturen er laget av Kristin Kokkin. 

Skjervaparken

  SkjervaparkMotFjellet.jpgSkjeSkjervaparkFraNervollan.jpgrvaparken er i hovedsak en ferdselsåre for myke trafikanter langs elva Skjerva fra jernbanebrua ved togstasjon til Bordvardnestet ved Mjåvatnbrygga og Sjøgata. Det er anlagt beplantet voll mot vegen for å skjerme for støy og skape le. Ved det lille pumpehuset nær Sjøsiden senter er det er blitt plantet inn et Rododendronbed.

Skjervaparken og Nervollan har en naturlig tilknytning til hverandre som skal forsterkes med gangbro over elva.. Dette for å lettere komme over elva der det skal etableres nytt næringsbygg med stedsutvikling og lekeareal utomhus. 

 

SkjervaparkRododendron.jpg

Rådhusparken

Dolstadparken

Natursti og park mellom Dolstad kirke og Vefsn museumFra gangbrua i Dolstadparken med utsikt over elva Skjervo og Øyfjellet.

 

 

 

 

 

Dolstadparken er et grønt drag ved gangbrua og sykkelvegen ved Dolstad kirke, og gir en rekreasjonseffekt for på veg til skole og jobb. Dolstadparken er en gjennomfartspark, men en kan også finne ro i området ned mot elva. 

Oversiktskart Dolstadparken