byparken1
Fontenen i 1900-parken

Kort om parken

Byparken i Mosjøen er et kulturhistorisk anlegg og ble fredet etter Kulturminneloven i 2009. Tema for det kulturminneåret var «Dagliglivets kulturminner». Parken består av sine tre deler; 1900-parken, 1948-parken og 2000-parken. Parken har en unik staudesamling med lokal opprinnelse, og en paviljong datert fra 1937. Trærne i Byparken eies av private. Parken er ment til rekreasjon og alminnelig parkbruk, i tillegg til å være et utendørs museum. Lekeapparat ligger i 2000-delen. Parken sin 2000-del inkluderer minnesmerke over ofre for terrorangrep 22.juli 2011. 

Se hvem som eier trærne i Byparken

Oversikt over trærne i Byparken

Klikk her for større bilde.

 

Tre nr.

Eier

1

Aker Kværner

2

Sparebanken Rana

3

Ann-Karin Wang Jørgensen

4

Ella Britt Nerdal

5

Hans Hoff Pettersen

6

Fam. Sissel Ivarrud

7

Fam. Solrun og Bjarne Holien

8

Fam. Langfjord

9

Svein Harald Haustereis

10

EAM Pensjonistforening

11

Britt Jonassen

12

Edith Rørvik

13

Kerstin Simonsen

14

Peter Chr. Bech Jürgensen

15

Olga Lund

16

Karljot Johansen

17

Gerd Moldrem

18

Anna Sørhøy

19

Fam. Svendsen/Skaland

20

Sølvi Teodorsen

21

Per Iver Øksne

22

Are-Mass Bakken

23

Edith og John Bromseth

24

Widerøe Internett AS

25

Tore-Erling Børstad

26

Fru Haugans Hotel

27

Vefsn SV

28

Ruth Kvistvik

29

Magne Mikaelsen

30

Knut Skorpen

31

Reidar Berntsen

32

Tannlege Ivar Kvitnes AS

33

Bjørn Haga

34

Ida og Runar Jørgensen

35

Anne Irene Aas

36

Liv og Brynjar Berg

37

Gornji Milanovac, vennskapskommune

38

Helgeland Næringseiendom AS

39

Tippelaget 12 Rette

40

Kristian Halse

41

Ronny Skjager

42

Eva og Rudolf Reiche

43

Eli Skintveit

44

Mosjøen Apotek

45

Mosjøen Apotek

46

Marjolyn og Jaap Buitink

47

Brit Bang

48

Kjell Jacobsen

49

Helgelandssykehuset Mosjøen

50

Helgelandssykehuset Mosjøen

51

Helgelandssykehuset Mosjøen

52

Helgelandssykehuset Mosjøen

53

Arild Andor Heggli

54

Gerd Iversen Farstad

55

Lydiabryggas venner

56

Trond Tverå

57

Torstein Bjørnå

58

Mosjøen Taxisentral

59

Anne Kristine Bastholm                   

Asbjørg Sande                                     

60

Merete Ottesen

61

Familien Enger

62

Randi Greger Nilsen

63

Gunhild Nygard

64

Bjørnar Ingulfsen og Kirsten Peggy Greger

65

 Vefsn Røde Kors

66

Fam. Kjell Karlsen

67

Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen

68

Rolf Richter Jonsen

69

Vefsn kommune, Park og idrett

70

Nordland Fylkeskommune, Kulturavd., Kulturminner i Nordland

71

Anny Myrmo og Tor Richter Jonsen

72

Bjørn Osheim

73

Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen

74

Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen

75

Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen

76

Bodil Elvetun                            

Lisbeth Pedersen                     

Hellen Ingvild Solhaug                

Ann-Mari Håker                        

Tone Ragnhild Myhre

77

Mosjøen og Vefsn Arbeiderlags kvinnegruppe

78

Kari og Kristian Strauman

79

Norsk Kulturminnefond

80

Bente Turmo

81

Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen

82

Brødrene Skjervstad

83

Johanne Skjølberg og Harald Mortensen

84

Brødrene Skjervstad

85

Brødrene Skjervstad

86

Ragnhild Høydal

87

Mosjøen Sanitetsforening

88

Helgelandskraft AS

89

SHMIL

90

Auto Senteret AS

91

Per Kristian Garberg

92

Flyktningene i Vefsn, Flykningetjenesten v/Arvid Jensen

93

Fam Bjørnar Nyland

94

A. Brandth AS

95

Vefsn Helselag

96

Reidar Flokkmann Eftf AS

97

Friisco Bilskadesenter

98

Gunvald W. Larsen

99

Elektriker'n Mosjøen AS

100

Bjørn Sæterstad

101

Thomas Gyth

102

Rema 1000 Nyrud

103

Ølbua AS

104

Mosjøen Elkjøp AS

105

John Kåre Stuvland

106

Møbelringen

107

Thor Johansen

108

Riksantikvaren

109

Riksantikvaren

110

Riksantikvaren

111

Riksantikvaren

112

Riksantikvaren

113

Riksantikvaren

114

Riksantikvaren

115

Riksantikvaren

116

Riksantikvaren

117

Riksantikvaren

118

Toyota Norvik AS

119

Rudolf Skotnes

120

Per Kaalvik

121

Tor Kaalvik

122

Tone Rørvik Horsberg

123

Inger Hvidsten

124

Den glade Bjørk-ås

v/Ingrid, Jan og Torunn Nordås Bjørkås

125

Even Søttar

126

Magnar Bakksjø

127

Elsa Steinrud                       

Oddvar Steinrud

128

Vennskapets tre:                     

Ingrid Gudmundsen                 

Tonje Kristiansen                     

Laila Hasven                             

Kari Moen                                

Åse Sageng                                 

Mai-Britt Mikalsen

129

Jon Ha Storholm

130

Anne Soo Storholm

131

Anne-Britt Storholm

132

Aslaug og Einar Berg

133

Kjell Magnar Øksendal

134

Søstrene Baadstø

135

Sverre Solbakk

136

Enestående:    

Linda Rømma                              

Gunn Frilund                               

Olav Nordsjø og Kjersti Varmedal  

Anne Ragnhild Thomlevold Rønning           

Jonny Haldorsen og Inger Næstby   

Tove Slettbakk                             

Gunnar Valla                                 

Brita Drevland                             

Olaf Høgås                                   

Heidi Jensen                                 

Åsmund Rajala Strømnes               

Gisle Terray                                 

Åse Shei                                       

Lars Egil Hognes                          

Ragna Berg

137

Rimi Halsøy

138

Rimi Halsøy

139

Aleksander Andre Hansen Søttar

140

Åse Irene Døsen

141

Andreas Christian Jürgensen

142

Leon Aleksander Sommer

143

Bodil Nystad                         

Merethe Lorentsen

144

Skogoppsynet i Vefsn

145

Elkem Aluminium Mosjøen

146

Elkem Aluminium Mosjøen

147

Elkem Aluminium Mosjøen

148

Ole Harald Kvandal

149

Familien Nystad:                            

Gerd                                            

Britt og Geir                                             

Marte                                           

Terje                                            

Ørjan                                         

Kine                                           

Vetle

150

William Storheil Jakobsen

151

Ragna Berg

152

Jann-Arne Løvdahl

153

Randi og Leif Kampestuen
Gunn og Sten Lundestad
Kari og Dagfinn Grønmo
Hovar Halten

154

Tettstedsprogrammet

155

Magne Pettersen og Tordis Landvik

156

Kippermoens venner

157

Rauma Kommune

158

Alstahaug Kommune

159

Jostein Pedersen

160

Arnor Breimo

161

Kippermoen Ungdomsskole

162

Alf Olsen                                             

163

Elise Sørsdal

164

Elise Sørsdal

165

Anne Aamlid                              

Liv Leech                                    

Huong Truong og Tien Pham             

Sigrid og John Erik Halse               

166

Irene Bergsnev

167

May Britt og Sigmund Johansen

168

Stein Hauge

169

Ann-Elise Disington

170

Julie Hansen Lyng

171

Sverke Linga Øfeldt

172

Kari Arnorhund Breimo

173

Tore Breimo

174

Solfrid Breimo

175

Marvin Breimo

176

Serine Linga Øfeldt

177

Linnea Marie Sommer

178

Vefsn Venstre

179

Foreningen til Mosjøens Forskjønnelse

180

Ellen Kristine Schjølberg

181

Sara Linga Øfeldt

182

Lise Fossli

183

Ailo Øfeldt Walton

184

Frelsesarmeens Speidere Mosjøen

185

Familien Wika

186

Ulrik Høier Forsmo

187

Filip Østgård Forsmo

188

Hans E. Høydal

189

Mikael Høier Forsmo

190

Johanne Marie Båtstrand

191

 

192

Olav Høier Forsmo

193

Tone Høydal

194

 

195

Fiona Østgård

196

 

197

 

198

 

199

 

200

 

201

 

202

 

203

 

204

 

205

Mette Eggen

206

Ada Sjo Moldrem

207

 

208

Catharina Conigliaro Johansen

209

 

210

 

211

 

213

 

214

 

Arkitektonisk beskrivelse - Kulturminnesøk

Retningslinjer for bruk av Byparken

RETNINGSLINJER FOR BYPARKEN I MOSJØEN

Vedtatt av kommunestyret i 2010, arkivsaksnr.: 10/2217-2

 1. Byparken er en offentlig park som skal være åpen for alle.
 1. Et arrangement skal ikke ekskludere allmennhetens bruk av parken.
 1. Bruk av parken er gratis for alle
 1. Arrangementer som krever kjøp av inngangsbilletter er ikke tillatt i parken.
 1. Det er ikke tillatt å drive kjøp og salg i parken. Det kan vurderes å gi unntak for kaffesalg, loddsalg og lignende for lag og foreninger.
 1. Kommunen som grunneier tillater ikke alkoholservering i parken.
 1. Virksomhet som kan skade parken og svekke verdiene som fredningen skal ivareta, er ikke tillatt. Dette gjelder særlig store arrangement og arrangement til tider av året hvor det er åpenbart at parken vil bli påført skade.
 1. Alle arrangement skal meldes til kommunen og godkjennes av rådmannen v/parkavdelingen. Dette for blant annet å sikre at arrangement ikke skal kollidere, at kommunen skal ha kontroll med at arrangementene skjer innenfor det fredete anleggets tålegrenser og at vedlikeholdsarbeidene skal kunne gjennomføres på bakgrunn av planlagte aktiviteter.
 1. Rådmannen v/parkavdelingen kan stenge hele eller deler av parken for kortere eller lengre tid dersom dette er nødvendig på grunn av slitasje, skade eller vedlikeholdsarbeid.
   

Retningslinjene skal gi premissene for bruken og være et hjelpemiddel for brukere, eiere, forvaltere og kulturminnemyndigheter. 

Forvaltningsplan for Byparken i Mosjøen

Staudesamling

Under arbeid