Hvem kan søke?

Alle kan søke, du trenger ikke henvisning fra lege eller andre for å søke om bolig.  Avgjørende er din helsetilstand og i hvilken grad du er i behov for delvis- eller heldøgns omsorg.  Din psykiske helse er et utgangspunkt, men det gjøres en helhetsvurdering av din livssituasjon. 

Hvis du ønsker å søke om bemannet omsorgsbolig, gjør du dette via vårt søknadsskjema.   

Våre boliger

Omsorgsbolig Fearnleys gate:

Et boligkompleks bestående av 8 leiligheter, alle har egen inngang.  I tillegg har boligen en sosial arena som er åpen for felles aktivitet en gang i døgnet.  Boligen er bemannet mandag – fredag 0830 – 2030 mandag til fredag og mellom kl 1300 og 2100 på lørdag og søndag.  Ansatte kan treffes på et felles telefonnummer og bistår for øvrig den enkelte gjennom planlagte besøk og aktiviteter.  

 

Omsorgsbolig Andås:

Et boligkompleks bestående av 4 leiligheter, alle med egen inngang fra felles korridor.  Boligen har et stort fellesareal hvor det foregår felles aktiviteter to ganger daglig.  Personalet er tilgjengelig hele døgnet og kan kontaktes eller besøkes via fellesarealet og på telefonen.  Den enkelte følges opp etter individuelt tilpassede tiltak

 

Meieriskogen / Bakkegata

I Meieriskogen og Bakkegata har vi til sammen 8 leiligheter som tildeles på sosialt grunnlag.  Disse boligene er ikke bemannet, men beboere her mottar tjeneste etter individuelt behov og vedtak.  Målgruppen er brukere av psykiske helsetjenester.