Hensikten med undersøkelsen er at kommunen tilegner seg kunnskap om hvilke områder det er behov for å jobbe mer med fremover, for å sikre gode tjenester og tilbud. Kommunens innbyggere inviteres til å si sin mening og delta i dette spennende arbeidet. Undersøkelsen inngår i et større kartleggingsarbeid sammen med annen kunnskap fra forskning og praksis.