Varsling om krisehendelse:
Rådmann Erlend Eriksen tlf. 905 21 571
Kommunalsjef John-Arvid Heggen tlf. 909 47 926

Ledelse og innsats skal skje på lavest mulig nivå. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter.

Beredskapsledelsen i Vefsn kommune tar utgangspunkt i ordføreren og rådmannens ledergruppe som består av rådmannen og hans kommunalsjefer, økonomisjef, personalsjef og beredskapsleder.

Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen.
Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med andre interne og eksterne aktører.