Varsling om krisehendelse:
Rådmann Erlend Eriksen tlf. 905 21 571
Kommunalsjef Trine Fåkvam tlf. 916 04 792

Ledelse og innsats skal skje på lavest mulig nivå. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter.

Beredskapsledelsen i Vefsn kommune tar utgangspunkt i ordføreren og rådmannens ledergruppe som består av rådmannen og hans kommunalsjefer, økonomisjef, personalsjef og direktør MON KF samt informasjonskonsulent og beredskapsleder.

Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen.
Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med enhetsleder(e) og eksterne aktører.