Varsling om krisehendelse:
Kommunedirektør Erlend Eriksen tlf. 905 21 571
Kommunedirektørens stedfortreder, kommunalsjef Trine Fåkvam tlf. 916 04 792

Ledelse og innsats skal skje på lavest mulig nivå. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter.

Beredskapsledelsen i Vefsn kommune tar utgangspunkt i ordføreren og strategisk ledelse som består av kommunedirektøren og hans kommunalsjefer, økonomisjef, HR-sjef og beredskapsleder.

Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen.
Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med andre interne og eksterne aktører.