mosjøen fra fjellet (002)_900x675.jpeg
Samfunnet vårt skal åpnes igjen. Men husk at smittevernreglene skal følges. (Foto: Asbjørg Sande)


Smittevernreglene er fortsatt viktigst når samfunnet etter hvert finner tilbake til mer normal drift: Bli hjemme hvis du er syk. Hold avstand. Vask hendene.
Dette gjelder for alle. Samtidig utarbeider sentrale myndigheter veiledere for hvordan lover og forskrifter skal praktiseres, enten det er i skoler og bedrifter, transport eller  fritidsaktiviteter.
Les mer her: Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Det er laget en oversiktlig tidsplan for endringene av koronatiltakene  fram til 15. juni:

tidsplan-for-tiltakene_900x507.jpg

 

Arrangementer

For arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer er dette de viktigste huskereglene:

  • Å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede. En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.
     

Andre virksomheter

Virksomheter som har en-til-enkontakt har også kommet i gang igjen. Det gjelder for eksempel frisører, hudpleiere, tatovører og tilsvarende tjenesteytere.

1. juni kan skjenkesteder uten matservering åpne igjen. Det blir stilt krav om sitteplasser og bordservreing.

Felles for all virksomhet er smittevernreglene som er forankret i folkehelse- og smittevernlovene og forskriftene som er tilpasset den enkelte bransjen.
 

Kommunenes ansvar

Arrangører skal ikke søke kommunen om tillatelse til arrangementer. Den enkelte arrangør er selv ansvarlig for at reglene for gjennomføring blir overholdt.
Kommunenes ansvar er å føre tilsyn med etterlevelsen av smitteverntiltakene. Det betyr at arrangører må, i tilfelle klager om brudd på regelverket, kunne dokumentere at forskriftene er fulgt.