korona-oppdat-info.jpgSmittevernrådet om at du holder deg hjemme når du er syk, er ikke endret: Se informasjon om loronavirus på helsenorge.no

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no

Selvtester er tilgjengelig ved servicetorget på rådhuset, åpningstider: 10:00-14:00

Det er mulighet for å hente selvtester på legevakta utenom servicetorgets åpningstid.  Det selges også tester på butikker og på bensinstasjoner.

Se øvrig informasjon om korona her på vår nettside.