Søknad kommunal bolig

Elektronisk søknadsskjema   Søknadsskjema papirformat
 

Søknad omsorgsbolig

Benytt søknadskjema for helse og omsorgstjenester

 

Informasjon og retningslinjer om tjenesten boligutleie

Tjenestebeskrivelse

Boliger til vanskeligstilte

Vefsn kommune har kommunale utleieboliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i forskjellige deler av kommunen.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg en bolig på grunn av dårlig økonomi, og/eller nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer.

Ungdomsbolig

Vefsn kommunale boligstiftelse har boliger for vanlige ungdommer.
Og det er personer mellom 18 og 30 år som kan søke om ungdomsbolig.
Disse boligene ligger i Kirkegata, Heggvegen og Odin Benums veg.

Det søkes på vanlig søknadsskjema om kommunal bolig

Kontaktinformasjon

Boligkontoret
Telefon 75 10 10 00
Epost post@vefsn.kommune.no
Postadresse Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse Rådhuset Skjervgata 34, Mosjøen