Fjernlån

Har vi ikke det du spør etter? Da kan vi låne det inn fra et annet bibliotek!
De fleste fag- og folkebibliotekene i Norge er med i et nasjonalt samarbeid der man låner bøker fra hverandre. Dette foregår uten kostnader for låneren. 
Ved innlån gjelder eierbibliotekets lånefrist og det er ikke sikkert at innlånt materiale kan forlenges. 

Språkkafe og leksehjelp

Språkkafeen har siste samling på Rådhuset tirsdag 28. mai og tar deretter sommerferie. Dato for oppstart for høsten vil bli lagt ut her. 

 

Har du lyst til å trene på å snakke norsk? 
Trenger du hjelp med leksene?
Vefsn Røde Kors arrangerer språkkafé og leksehjelp på biblioteket på tirsdager kl. 18.
Her kan du møte frivillige fra Vefsn Røde Kors som har lyst til hjelpe til med muntlig språktrening for deg som er ny i Norge.
Målgruppa er ungdom og voksne. Du trenger ikke å kunne noe norsk fra før.
 
Språkkafeen foregår i bibliotekets lokaler hver tirsdag klokka 18.
Det er ikke nødvendig med påmelding. Det blir pause med kaffe og enkel servering.
Tiltaket er selvsagt gratis.
 
Oppstart tirsdag 8. januar.

Flerspråklige bokdepoter

Biblioteket kan bestille inn kasser med bøker på andre språk fra Det flerspråklige biblioteket ved Nasjonalbiblioteket avd. Rana. Vi får da et utvalg av bøker for voksne og/eller barn, og disse står til disposisjon for våre lånere i et par måneder før bøkene returneres til DFB.
DFB har først og fremst bøker på ikkevestlige språk, altså ikke skandinaviske eller engelske bøker. 

Bookbites - lån gratis ebøker og elydbøker

Bookbites er en gratis app der du kan låne ebøker og e-lydbøker gratis med ditt nasjonale lånekort. Den erstatter Ebokbib, som ble lagt ned våren 2020.
Gå inn i App Store eller Google Play, last ned appen, og logg på med lånernummer (det som står på lånekortet under strekkoden og begynner med N00) og pinkode.
Har du ikke pin, kontakt biblioteket! 
 

Filmbib - strømmetjeneste for norsk film

Filmbib er en strømmetjeneste fra Norsk filminstitutt som gir deg tilgang på norsk kort- og dokumentarfilm på nett, mobil, og nettbrett.
Her kan du finne alt fra barnefilm til prisvinnende dokumentarer, animasjon, kortfilm, krigshistorie, og smale eksperimentelle kunstfilmer. 
Last ned appen i App store/ Google play, eller klikk her for å gå direkte til Filmbib.
Du logger inn med lånernummer og samme PINkode som du bruker i Mappa Mi, Ebokbib, og andre bibliotekrelaterte nettjenester.

Kopiering og scanning

Biblioteket har både kopimaskin og en publikumsPC med scanner og skriver. 
Kopipriser:
A4: Ensidig kr 2, tosidig kr 3
A3: Ensidig kr 3, tosidig kr 4. 
For fargekopier legges det til kr 2 per side. 
Utskrifter er gratis inntil 10 sider, og koster deretter kr 2 per side. 
 
Biblioteket tar også rett kopi av vitnemål, identitetspapirer, kontrakter, mm. For at kopien skal kunne attesteres må det kopieres fra originalen, vi kan ikke stemple kopier av kopier. 
 

Utleie av møterom

Obs! Fra og med 25. august 2020 leier vi ikke ut møterom til eksterne leietakere.
Retningslinjer for smittevern legger restriksjoner på bruk av undervisningslokaler, og det innebærer at rommene ikke kan lånes ut til brukere utenfor kultursenteret. Kulturskolen vil ha undervisning der som normalt. 
 
Følgende utstyr stilles til leietakernes rådighet: bord (opptil 40 personer), stoler (opptil 130 personer), whiteboard-tavle, flip-over, projektor, strømtilførsel, og trådløst nettverk. Leietakere bes ta med egen PC. 
 
Frivillige organisasjoner heimehørende på Helgeland
rom 1 (ca. 24 m2): kr 70 pr time inntil 4 timer, maks leie pr dag kr 500
rom 2 (ca 90 m2): kr 130 pr time, maks leie pr dag 750
rom 3 (ca 45 m2): kr 100 pr time, maks leie pr dag 600
hel sal (ca 135 m2): kr 185 pr time, maks leie pr dag 1.050

 
Andre leietakere
rom 1: kr 85 pr time inntil 4 timer, maks leie pr dag kr 650
rom 2: kr 230 pr time, maks leie pr dag kr 1.250
rom 3: kr 150 pr time, maks leie pr dag kr 950
hel sal: 305 pr time, maks leie pr dag kr 1.900

 
Leie av prosjektør – kommersielle leietakere
halv dag (inntil 5 timer). kr 275
hel dag (mer enn 5 timer): kr 535

Leie av prosjektør – ikke-kommersielle leietakere
halv dag (inntil 5 timer): kr 110
hel dag (mer enn 5 timer): kr 225

Ved sammenhengende leie over flere dager beregnes full leie første dag og 2/3 av full leie øvrige dager.
Vaktmestertjenester utover ordinær arbeidstid må bestilles særskilt og betales med et tillegg på kr 265 pr time.