Søk i andre bibliotek

Oria - basen for fag- og forskningsbibliotek i Norge
DFB  Det Flerspråklige Bibliotek hører til Nasjonalbiblioteket og har bøker på 70 språk.
Nordland samsøk - søk i fag-, skole- og folkebibliotek i hele fylket
Biblioteksøk - Dekker fylkene Akershus, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Nordland, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms, Trøndelag, Vestfold, Østfold
Nasjonalbiblioteket har digitaliserte bøker og aviser fra hele 1900tallet. Bøkene er tilgjengelige for alle norsk IP-adresser, mens avisene kan leses på alle bibliotek i landet.  

Norsk grammatikk på nett

Riksmålsforbundet tilbyr nå det nyredigerte oppslagsverket Norsk grammatikk på nett, gratis for alle.
Norsk grammatikk er en oppdatering og videreføring av Gorgus Cowards Riksmålsgrammatikk , og den er utgitt på papir av Kunnskapsforlaget (2015). Grammatikken omfatter riksmål og moderat bokmål, som det etter de senere års rettskrivningsvedtak nesten ikke er noen forskjell på. 
I nettutgaven kan man søke direkte i teksten,noe som gjør at en lettere kan finne fram til det man lurer på.
http://www.riksmalsforbundet.no/grammatikk/norsk-grammatikk/

Svaksynt eller lesevansker?

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et eget bibliotek med lydbøker og tilrettelagt lesestoff. Hos NLB registrerer du deg som personlig låner og får bøkene direkte til deg, enten digitalt eller fysisk. For å bli låner må du ha attest fra fagperson på at du har syns- eller lesevansker. Er du skoleelev med behov for tilrettelagte lærebøker ordnes dette gjennom skolen. 

Selvtillit og psykisk helse

Livet er ikke alltid bare lett - og det er ikke alt det er like lett å snakke om.
 I forbindelse med Mental Helse har biblioteket satt opp en liten oversikt over bøker om psykisk helse og selvutvikling. Enten du ønsker å lese om situasjoner du kjenner deg igjen i eller vil sette deg inn i hvordan hverdagen kan oppleves for folk som har andre utfordringer enn deg - her finner du lenker til diverse aktuelle emner i bibliotekets katalog. 
 
Angst     Depresjon      Autisme/asperger  
Familievold      Seksuelle overgrep / voldtekt (NB: står i vår katalog som to separate emner)
 
Vet du om noe som burde vært med på lista? Send på oss ei melding, enten på mail eller på facebook! Og husk - biblioteket har taushetsplikt.
I tillegg har vi fått lov til å dele fylkesbibliotekets leseliste 
Ungdom og selvbilde (PDF). Her finner du mengder av ungdomsbøker som omhandler disse emnene og enda flere, i tillegg er det et kort sammendrag av hver bok. Ønsker du å låne dem er det bare å sjekke websøket - vi skal ha de fleste inne!