Festivalkomponister i Lytt på nytt:

2022 - Håvard Enstad

2021 - Trygve Madsen

2020 - Jan Gunnar Hoff

2019 - Raymond Enoksen

2018 - Arvid Martinsen

2017 - Ulf Skjæran og Norsk komponistforening 100 år

2016 - Bodvar Moe

2015 - Bergmund Skaslien

2014 - Raymond Enoksen

2013 - Jon Willy Rydningen

2012 - Henning Sommero

2011 - Wolfgang Plagge

2010 - Bjørn Alterhaug

2009 - Sigmund Lillebjerka

2008 - Komponistmøte Helgeland

2007 - Frode Fjellheim

2006 - Bjørn H. Kruse

2005 - Arne Nordheim

2003 - Olav Anton Thommesen

1999 - Fred Jonny Berg