LeveHeleLivet2.png

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Sammen ønsker vi å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene (regjeringen.no, 2020).

Leve hele livet er en nasjonal reform. Reformen tar for seg en rekke av kommunens ansvarsområder og oppgaver. Vefsn kommune er i gang med et bredt arbeid innenfor helse- og omsorgsfeltet, og Leve hele livet er et element.