Vefsn kommune har avtale med tre leverandører, i tillegg til kommunen selv

Det betyr for deg som har fått vedtak på BPA, at du kan velge fritt blant disse ulike leverandørene. 

Informasjon om hver leverandør finner du ved å gå inn på hvert firma:

Ta kontakt med BPA-koordinator om videre plan for hvem du velger skal gi deg et tilbud i ditt BPA vedtak.

For utfyllende informasjon se tjenestebeskrivelse nederst på denne side.

Kontaktinformasjon

For informasjon og for søknad på tjenester:
Tjenestekontoret, tlf 75 10 10 00
Rådhuset 8657 Mosjøen
post@vefsn.kommune.no
Postboks 560 8651 Mosjøen