Rett på - når du trenger det

Dette er et tilbud til alle ungdom mellom 13 – 23 år som skal sikre rask hjelp når du trenger det over en kort periode                                       .

Noen ganger kommer ungdom i uforutsette, situasjonsbestemte utfordringer og trenger hjelp for å unngå at det «baller på seg».  Vi tilbyr derfor kort ventetid på støtte- og ryddesamtaler for å komme over kneiken.

"Rett på - når du trenger det", betyr at du får tilbud om tre samtaler i løpet av to uker, hvor vi forsøker å komme i gang samme dag eller påfølgende dag etter at du har tatt kontakt.

Har du behov for slik hjelp kan du eller noen i ditt støttelag (f.eks. foreldre, lærer, helsesøster), kontakte oss på telefon eller sms (se oversikt over telefonnr. på vår startside) for avtale tidspunkt for første samtale.  

Psykisk helsehjelp til ungdom

Dersom du på forhånd vet at det vil være behov for mer hjelp enn tre samtaler på to uker, søker du om et tilbud hos oss via vårt søknadsskjema.

Fyll ut personalia og hva du ønsker hjelp til. Vi kan hjelpe deg med utfylling av skjema hvis du ønsker det. Søknadsskjema leveres i ekspedisjonen hos oss eller sendes tjenestekontoret i Vefsn kommune (adresse står på søknadsskjema). Vi har inntaksmøte hver onsdag, og vårt mål er at ungdom ikke skal vente lengre enn 7 – 10 dager før hjelpen er i gang.

Vi gir rask hjelp til de som har fått psykiske helseplager - vi mener det er viktig å komme tidlig i gang med samtaler for å opprettholde hverdagsmestring og unngå forverring. I tillegg til samtaler, kan vi bistå med praktisk hjelp som f.eks. å delta i møter med NAV, skole eller andre instanser.  Noen ganger kan også hjelpen være å øve på angstfremkallende situasjoner.  Det er du som vet best hva du trenger hjelp til, og vi vil bidra så langt vi kan. Vi hjelper også med videre henvisning til andre hjelpeinstanser dersom du trenger det.

 

Qvales Mestringshus - ungdommens dag torsdager kl 1600 - 1900

På Qvales Mestringshus (se omtale under egen fane) har vi eget tilbud til ungdom hver torsdag mellom kl. 16. 00 – 19.00. Her vil du møte ansatte med god kunnskap innen psykisk helse og rus. Her kan du komme uten å bestille time eller ha avtale på forhånd. Her kan du møte andre ungdommer i et sosialt fellesskap, og har du behov for samtale med en av de ansatte, order vi det. Vi arrangerer også temakvelder og aktiviteter ut fra ungdommenes ønsker.

Alle våre tilbud er gratis.

 

Taushetsplikt

Vi som jobber i avdeling psykisk helse har taushetsplikt.

Er du over 16 år bestemmer du selv hvem som skal vite at du mottar helsehjelp.

Er du under 16 år bør foreldrene dine vite at du mottar helsehjelp, slik at de kan støtte og legge til rette i hverdagen. Vi kontakter aldri foreldre eller andre samarbeidsinstanser uten at du vet om det.