Kontaktinformasjon

Telefon:  75 10 15 50
Telefax:  75 10 15 51

Epost: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Vefsnveien 27, 8661 Mosjøen

Driftsenhetsleder: Karin Ingebrigtsen
Aud Juliussen, økonomi- /personalkonsulent, 75 10 15 68
Trine Skar, sekretær, 75 10 15 50
Sigrid Sørdal, sekretær 75 10 15 50