Kontaktinformasjon

Telefon : 75 10 15 05
Avdelingsleder Janne Nordahl
Telefon : 952 32 904
Epost: storkjokken@vefsn.kommune.no

Teamleder Maylén Sund 75 10 15 05