Kontaktinformasjon

Telefon : 75 11 51 82
Avdelingsleder Janne Nordahl
Telefon : 952 32 904
epost: storkjokken@vefsn.kommune.no