""

Ordfører Rune Krutå delte ut kulturprisen i Mosjøen kulturhus 6. desember 2023 etter at Balance nettopp hadde gjennomført  premieren på danseforestillingen «...OG 5-6-7-8!».

Formålet med Vefsn kommune sin kulturpris er å gi honnør til mottakeren og stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen. Aktuelle kandidater skal ha gjort en innsats for å fremme kulturlivet i Vefsn.

Sjekk tidligere vinnere, statuetter osv