Om kulturprisen

Vefsn kommune deler hver år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.

Hvem kan motta prisen

Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere at enhver art, og ellers til alle som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet i Vefsn. 

Prisen skal vanligvis tilfalle enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles kulturelle organisasjoner og foreninger.

Statutter for kommunal kulturpris i Vefsn

  1. Vefsn kommune deler ut en kommunal kulturpris hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.
  2. Formålet med kulturprisen er å yte honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen. Kandidatenes økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som skal tildeles prisen.
  3. Kulturprisen kan utdeles til enkeltpersoner eller organisasjoner/foreninger som gjennom utøvende eller administrativ kunstnerisk og kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme for kulturlivet i Vefsn.
  4. Kulturprisen kan ikke tildeles samme prisvinner mer enn en gang
  5. Ordføreren eller den han/hun bemyndiger til det, foretar utdelingen av kulturprisen. Ved overrekkelsen skal prisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.
  6. Juryen avgjør hvem som skal få prisen. Juryen kan også bestemme at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Juryen bør forut for sin avgjørelse søke kyndig bistand og innhente råd og uttalelser i den utstrekning det ansees formålstjenlig.
  7. Oppvekst- og kulturutvalget er jury.

Vedtatt av formannskapet 01.10.81.
Endret ved kommunestyrevedtak 19.12.94 og 21.11.2018.
Ordlyd endret av oppvekst- og kulturutvalget 8.12.2020

Mottakere av kulturprisen

""Kulturprisen for 2021 

Vefsn kommunes kulturpris for 2021 ble tildelt Laila Nævervei for sin formidling av gamle tradisjoner og spesielt for sin spesialisering på kirketekstiler. 

Bildet er fra utdelingen som var under kulturkvelden i Dolstad kirke 26.04.23, i anledning bispevisitas med biskop Svein Valle. Der var også Lailas kunst stilt ut.


Tidligere mottakere

2020 Roar Møller
2019: Stein Hauge
2018: Trond Indergård
2017: Gudmund Røsdal
2016 Oladalens venner
2015 Fred Endresen
2014 Aleksander Nordaas
2013 Arvid Martinsen
2012 Hans Pedersen
2011 David Kinsella
2010 Trond og Franziska Wika
2009 Mosjøen Hornmusikk
2008 Otto Grundstad
2007 Steinar Brubakk
2006 Mosjøen slalomklubb
2005 Arne Bjørn Stokland
2004  Vidar Johansen
2003  HEDERSPRIS: Kristian Halse
2003  Vefsn Folkehøgskole
2002  Mosjøen Orkesterforening
2001  Lydiabryggas venner
2000  Kippermocupen v/Mosjøen IL
1999  Dolstad barnekor v/Laila Heimland Vesterbukt
1998  Bjørn Johnsen
1997  Halsøy Songkor
1996  Remma Teaterlag
1995  Stein Ivar Mortensen
1994  Erling Lyftingsmo
1993  Ikke utdelt
1992  Frode Gullhav/Jim Ove Lund
1991  Ikke utdelt
1990  Kjell Øksendal
1989  Arnold Kvistvik
1988  Ada Einmo Jürgensen
1987  Henrik Moe Jacobsen
1986  Edvar Valberg
1985  Kjell Jakobsen
1984  Kristian Halse
1983  Leif Nes
1982  Oddmund Bya
1981  Knut Johan Rogne