Siden er oppdatert 14/04-23

 

Koronavaksinasjon

 

Personer 75 år og eldre anbefales dose 5 våren 2023 (oppdatert 14.04.2023)

Vaksinen kan tas tidligst 6 måneder etter forrige oppfriskningsdose. Ingen timebestilling, vaksinasjonen vil bli gjennomført ved Byparken seniorsenter (2 etg. Parken Bo- og servicesenter) følgende dager:

  • onsdag 26.april 11-14
  • onsdag 10.mai 12-14
  • onsdag 24. mai 12-14

Det må påregnes noe venting.

Sykehjemsbeboere vil få tilbud ved egen institusjon.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttet sin hjemmeside

 

Generelle anbefalinger

  • 1. dose
  • 2. dose (3 - 4 uker etter 1. dose)
  • Oppfriskningsdose 1 anbefales tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon.
  • Oppfriskningsdose 2 anbefales tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon. Dette gjelder:
    • Personer 65 år og eldre - og sykehjemsbeboere
    • Personer 18 - 64 år i risikogrupper
    • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Personer med nedsatt immunforsvar: Oppfriskningdose (4. dose) minimum 3 mndr etter 3. dose

Personer i gruppen 18-64 år uten underliggende risiko 
FHI vurderer at gruppen 18-64 år, uten underliggende risiko pr nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose,  men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.
Mer informasjon på FHI sin nettside

 

Barn og unge

6 mnd - 4 år med alvorlig grunnsykdom:
Kan grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.

5 - 11 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Vaksine er særlig aktuelt for:

  • barn med kroniske sykdommer
  • familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
  • barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

12 – 17 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.
De i denne aldersguppen med alvorlig grunnsykdom anbefales også en oppfriskningdose

De som har fylt 18 år:
Kan ta en oppfriskingsdose (3.dose) hvis de ønsker, minimum 20 uker etter 2.dose.

NB! Samtykke for de under 16 år
For barn og unge under 16 år, må samtykkeskjema medbringes ved oppmøte til vaksinering. Samtykkeskjema skal være underskrevet av begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar.
Her kan du laste ned samtykkeskjema

Nyttig informasjon
Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet: Informasjon til befolkningen om koronavaksine

 

NB! Timebestilling gjøres til helsestasjonen
Tlf 75 10 16 20 eller send e-post