Siden er oppdatert 18/11-22


 

NB! Timebestilling!

Vaksinetelefonen tlf. 948 08 186 er betjent  tirsdager og torsdager mellom kl. 08:30-10:30.
Epostvaksinesenteret@vefsn.kommune.no


Koronavaksinasjon

 • 1. dose
 • 2. dose (3 - 4 uker etter 1. dose)
 • Oppfriskningsdose 1 anbefales tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon.
 • Oppfriskningsdose 2 anbefales tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon. Dette gjelder:
  • Personer 65 år og eldre - og sykehjemsbeboere
  • Personer 18 - 64 år i risikogrupper
  • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med nedsatt immunforsvar: Oppfriskningdose (4. dose) minimum 3 mndr etter 3. dose.
   

Personer i gruppen 18-64 år uten underliggende risiko (oppdatert 18/11)
FHI vurderer at gruppen 18-64 år, uten underliggende risiko pr nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose,  men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.
Mer informasjon på FHI sin nettside
 

Barn og unge

Barn 5 - 11 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Vaksine er særlig aktuelt for:

 • barn med kroniske sykdommer
 • familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
 • barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

12 – 17 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.
De i denne aldersguppen med alvorlig grunnsykdom anbefales også en oppfriskningdose

De som har fylt 18 år:
Kan ta en oppfriskingsdose (3.dose) hvis de ønsker, minimum 20 uker etter 2.dose.

NB! Samtykke for de under 16 år
For barn og unge under 16 år, må samtykkeskjema medbringes ved oppmøte til vaksinering. Samtykkeskjema skal være underskrevet av begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar.
Her kan du laste ned samtykkeskjema


Nyttig informasjon
Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet: Informasjon til befolkningen om koronavaksine