Vaksinasjonsstatus

3/9
Vaksinering: Det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 18024 doser. Dvs at pr i dag er 8790 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 444 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 70 % av kommunens totale befolkning, eller ca 90 % av befolkningen over 18 år, har fått en eller to doser. Ca 85 % av befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

21/8
Det er til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 15436 doser. Dvs at pr i dag er 6325 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2786 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 69 % av kommunens totale befolkning, eller ca 89 % av befolkningen over 18 år, har fått en eller to doser. Neste uke får vi ca 2600 nye vaksinedoser. For første gang i Vefsn så får vi da både vaksiner fra Pfizer-Biontech og Moderna. Disse er laget på grunnlag av samme teknologi og brukes om hverandre.

6/8
Det er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 14128 doser. Dvs at pr i dag er 5809 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2510 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 63 % av kommunens totale befolkning, eller ca 81 % av befolkningen over 18 år, har fått en eller to doser. For å oppnå den ønskede vaksinasjonsdekning på 90 % av befolkningen over 18 år, så mangler vi ennå ca 1000 personer.

Vi vil oppfordre de som ennå ikke har registrert seg i vaksinekøen om å gjøre dette på www.vefsn.kommune.no/vaksinekoe.

23/7
Det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 12100 doser. Dvs at pr i dag er 5104 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1892 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 53 % av kommunens totale befolkning, eller ca 68 % av befolkningen over 18 år, har fått en eller to doser.

Alle som har registrert seg i vaksinekøen har nå fått tilbud om time til første dose. De siste som er registrert er satt opp til dette 12. august.  Så langt har ca 7500 personer registrert seg i vaksinekøen, men det er fremdeles ca 3000 personer over 18 år som ennå ikke har registrert seg. Vi vil oppfordre også disse til å registrere seg for vaksinering på www.vefsn.kommune.no/vaksinekoe

16/7
Det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 11184 doser. Dvs at pr i dag er 4851 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1482 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 48 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

8/7
Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 10710 doser. Dvs at pr i dag er 4454 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1802 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 47 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser. Når vi ser kun på befolkningen over 18 år så har ca. 61 % fått en eller to doser.

Denne uka er det i hovedsak personer i alderen 50-60 år som har fått sin andre dose. De som har fått første dose er nå i et videre aldersspenn enn før, så vi har allerede begynt å gi første dose til en del i de yngste aldersgruppene. I motsetning til enkelte kommuner andre steder i landet har vi så langt ikke hatt noen problemer med å fylle opp timene for vaksinering.

19/6
Det er til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 8807 doser. Dvs at pr i dag er 3649 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1509 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 39 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

12/6
Det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 8220 doser. Dvs at pr i dag er 3467 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1286 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 36 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

5/6
Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 7604 doser. Dvs at pr i dag er 3161 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1282 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 34 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

29/5
Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 6643 doser. Dvs at pr i dag er 2663 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1317 personer har fått 1 dose. Dvs at 30 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser. De fleste som fikk vaksiner denne uka fikk dose nr 2, og ikke så mange som fikk dose nr 1. Denne fordelingen er sentralt bestemt. De som har fått sin første dose denne uke er personer i gruppe 5, dvs. aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer. Neste uke begynner vi med gruppe 6, dvs aldersgruppa 45 – 54 år med underliggende sykdommer. 

23/5
Det er til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 5943 doser. 3876 personer er vaksinert, hvorav 2067 personer er fullvaksinert.  29 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

Vefsn kommune vaksinerer nå prioriteringsgruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Deretter fortsetter vi med gruppene i henhold til nasjonal prioritering: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen

Kommunen planlegger sommervaksinasjon. Den voksne befolkningen kan forvente vaksine i løpet av sommeren, og de største vaksineleveransene kommer på sensommeren. Vi vil informere nærmere om forventet tidsrom for de ulike aldersgruppene så snart vi får oversikt fra FHI. 

Har du ikke registrert deg i vaksinekø? For best mulig planlegging, er det nå svært viktig at alle over 18 år registrerer seg i vaksinekø snarest, uansett om du takker ja eller nei: https://www.vefsn.kommune.no/vaksineko

15/5
Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 5490 doser. Dvs at pr i dag er 1681 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2128 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 29 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser. Vi vaksinerer nå personer med underliggende sykdommer/tilstander i aldersgruppa 55 – 64 år. 

7/5
Vi har denne uka gjennomført attende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 5072 doser. Dvs at pr i dag er 1440 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2192 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 27,5 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.
Vi er nå ferdig med aldersgruppene over 65 år, samt personer med ekstra høy risiko. Vi vaksinerer nå personer med økt risiko for alvorlig sykdom i aldersgruppa 55 – 64 år.

30/4
Vi har denne uka gjennomført syttende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 4618 doser. Dvs at pr i dag er 1160 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2298 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 26 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

23/4
Vi har denne uka gjennomført sekstende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 4114 doser. Dvs at pr i dag er 956 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2202 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 24 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

16/4
Vi har denne uka gjennomført femtende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 3676 doser. Dvs at pr i dag er 954  personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1768 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 21 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser. Vi er nå stort sett ferdig med vaksineringen av  personer over 16 år med ekstra høy risiko, og holder fremdeles på med personer i aldersgruppa 65 – 75 år. Neste uke får vi 73 glass av Pfizer-Biontech sin vaksine, og uka etterpå får vi 85 glass.

10/4
Vi har denne uka gjennomført fjortende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 3206 doser. Dvs at pr i dag er 953 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1300 personer har fått 1 dose. Dvs at 17 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser, eller at 22 % av befolkningen over 18 år er vaksinert. Neste uke fortsetter vi å vaksinere personer i gruppa over 16 år med ekstra høy risiko, samt personer i aldersgruppa 65 – 75 år. I hver av de to kommende ukene skal vi motta 71 glass av Pfizer-Biontech sin vaksine, dvs 426 doser pr uke.

2/4
Vi har denne uka gjennomført trettende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2792 doser. Tallene forrige uke var litt feil, så etter korreksjon pr i dag er 946  personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 900 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 14 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Vi er nå stort sett ferdig med vaksinering av aldersgruppa 75-85 år, og har nå startet med vaksinering av personer over 16 år med ekstra høy risiko for alvorlig sykdom. Dette dreier seg om ca 165 personer. Neste uke er vi forespeilet rundt 360 doser så da regner vi også med å komme godt i gang med personer i aldersgruppa 65 – 75 år.

25/3
Vi har denne uka gjennomført tolvte runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2593 doser. Denne uka er det i hovedsak blitt satt dose nr. 2. 1101 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 391 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 11,2 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Pga at bruken av Astra Zeneca-vaksinen inntil videre er stoppet, så har vi også denne uka kun vaksinert med Pfizer Biontech-vaksinen. Vi regner med at vi neste uke stort sett blir ferdig med førstegangsvaksineringen av personer i aldersgruppa 75 – 85 år, og vil deretter starte med de som ihht FHI sine prioriteringer tilhører gruppene med ekstra høy risiko over 16 år (ca 165 personer), før vi begynner på aldersgruppa 65 – 75 år. Pga Astra Zeneca-problematikken har vi inntil videre stoppet vaksineringen av helsepersonell som ennå ikke er vaksinert.

18/3
Vi har denne uka gjennomført ellevte runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2353 doser. 886 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 581 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 11 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Pga at bruken av Astra Zeneca-vaksinen inntil videre er stoppet, så har vi denne uke kun vaksinert med Pfizer Biontech-vaksinen.

11/3
Vi har denne uka gjennomført tiende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2211 doser. Dette fordeler seg på vaksinene fra Pfizer Biontech og Astra Zeneca. 873 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 465 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 10.1 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser.

Sentrale myndigheter har endret fordelingsnøkkelen av vaksiner. For Vefsn sitt vedkommende betyr det at vi framover får ca 16 % færre doser pr uke enn det den tidligere fordelingsnøkkelen tilsa.

4/3
Vi har denne uka gjennomført niende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 1880 doser. Dette fordeler seg på vaksinene fra Pfizer Biontech og Astra Zeneca. 728 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 424 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 8,7 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser.

26/2
Vi har denne uka gjennomført åttende runde med vaksinering. Det er til sammen satt 1443 doser. 488 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 477 personer har fått 1 dose. Denne uka fikk vi tilsendt både vaksiner fra Astra Zeneca og Pfizer Biontech. Disse ble fordelt på de forskjellige gruppene etter føringer fra FHI.

18/2
Vi har denne uka gjennomført sjuende runde med vaksinering. Det er til sammen satt 1138 doser.  294 personer har fått 2 doser og 550 personer har fått 1 dose. 20 % av dosene har gått til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI. Innkallingslistene våre går etter fødselsdato, og ved vaksineringen i dag har vi kommet fram til de som er født i 1940.

13/2
Vi har denne uka gjennomført sjette runde med vaksinering. Vi har kvalitetssikret tallene for å være skre på at de korrekte. Det er til sammen satt 913 doser. 215 personer har fått 2 doser og 483 personer har fått 1 dose. 20 % av dosene har gått til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

5/2
Vi har denne uka i gjennomført femte runde med vaksinering. Det er til sammen satt 617 doser, hvor 120 personer nå har fått 2 doser og 377 har fått 1 dose. Vi har denne uka startet med vaksinering i aldersgruppa 75 – 85 år. I tillegg går som før 20 % av dosene til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

28/1
Vi har i går og i dag gjennomført fjerde runde med vaksinering. 65 personer har fått 2 doser. 296 personer har fått 1 dose. Vi er ennå ikke ferdig med vaksinering av befolkningen over 85 år, så vi fortsetter med dem neste uke. I tillegg går som før 20 % av dosene til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

21/1
Vi har i dag gjennomført tredje runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 217 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 79 til hjemmeboende over 85 år og 41 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Neste uke vil vi motta 144 nye vaksinedoser. Halvparten av disse vil bli gitt som dose nr. 2 til de som fikk vaksiner den første uka vi vaksinerte. 

13/1
Vi har i dag gjennomført andre runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 127 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 6 til personer over 85 år i omsorgsboliger og 24 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Vi har ikke fått melding om noen spesielle bivirkninger. Neste uke vil vi motta 90 nye vaksinedoser. Vi vil da starte opp med den øvrige befolkning. Vi starter da med personer over 85 år samt at vi fortsetter med 20 % av dosene til lista med prioritert helsepersonell.

6/1
Vi har i dag startet opp med vaksinering på sykehjemmet. Vi har satt alle dosene vi fikk tilsendt i første forsendelse, og det ble til sammen satt 73 vaksinedoser. Neste uke får vi 9 hetteglass, og det bør da bli nok til minst 54 doser. Vi vet ennå ikke hvor mye vi vil få tilsendt ukene etter det. Vi håper å komme i gang med den øvrige befolkning ihht prioriteringsliste i uke 3.

Tilbud om 3. vaksinedose

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje vaksinedose  Les mer

Reserveliste til vaksineringen

Den elektroniske vaksinekøen fungerer også som reserveliste. ​Dersom det er ledige doser, tilbys dosene til personer i samme gruppe fra vaksinekøen på kort varsel.
Vi vil også tilby drop-in.

Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.

I følge Folkehelseinstituttet er to doser nødvendig for fullgod beskyttelse, men allerede tre uker etter første dose har man god beskyttelse. Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 selv om man er vaksinert. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at en selv er smittet.

 

 

Beskyttet eller ubeskyttet?

Du er definert som "beskyttet" dersom du:

  • er fullvaksinert. Se definisjon under.
  • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
  • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Du er fullvaksinert når du har:

  • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
  • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
  • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Har du gjennomgått covid-19? Se mer informasjon her.

Unntak fra anbefalinger for vaksinerte

Innenlandsreise
Er du beskyttet, kan dra på reiser innenlands i Norge. Du må likevel følge de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Private samlinger og sosial kontakt i private hjem

  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer bør holde minst én meters avstand til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Beskyttede personer kan regnes som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.

Ute i det offentlige rom (inkludert offentlig transport), er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall på arrangementer, håndhygiene, og bruk av munnbind.

Hvis du bor i en kommune som har lokale regler om hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til de reglene.

Unntak fra regler for vaksinerte

Unntak fra smittekarantene
Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantenen, dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt må du i isolasjon.

For å få unntaket, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Unntak fra ventekarantene
Du får unntak fra ventekarantene når det er over tre uker siden du fikk første dose av koronavaksinen. Du trenger heller ikke å gå i ventekarantene dersom husstandsmedlemmet som er i smittekarantene har fått første dose av koronavaksinen for over tre uker siden.

For å få unntaket, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Reisekarantene gjelder for vaksinerte

Å være fullvaksinert eller å ha fått første vaksinedose gir ikke unntak fra reisekarantene eller karantenehotell. Her gjelder de samme reglene for alle.

Se regler for innreise og reisekarantene her.

Har du fått vaksine i utlandet

Har du blitt vaksinert i utlandet, og trenger å få registrert vaksinene dine i Norge for å få koronasertifikat, ta kontakt med vaksinetelefonen, 94808186.

Prioritering: - når er det din tur?

Prioriteringensgruppene:
1. Beboere i sykehjem 
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år og kritisk helsepersonell
4. Alder 65-74 år 
   og samtidig personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-44 år

Informasjon på FHI: Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Vaksinetelefonen

Telefonnummer 948 08 186.
Mandag til fredag kl 8.30-10.30
.

Du kan ringe til vaksinetelefonen om du har spørsmål som du ikke finner svar på på denne siden, eller om du trenger bistand til å registrere deg i vaksinekø.

Ta også kontakt med vaksinetelefonen dersom du må flytte vaksinetimen din pga feber, eller at du er satt i karantene/isolasjon.

Vær obs på svindelforsøk!

Vefsn kommune er informert om at det på nasjonal basis forekommer ulike former for svindelforsøk i forbindelse med tilbud om koronavaksine. For å forebygge at vefsninger blir utsatt for svindel, ber vi deg være oppmerksom på følgende: 

Forhåndsbetaling?
Det er IKKE egenandel på koronavaksinen. Vaksinen er alltid GRATIS. Dersom du får tilbud om vaksine mot et forhåndsgebyr, kan du regne det som svindelforsøk. Ikke takk ja til koronavaksine mot forhåndsbetaling. Ikke oppgi bankkortdetaljer eller helseopplysninger til noen som tilbyr vaksinasjon mot forhåndsbetaling.

Hvem kontakter deg med tilbud om vaksine?
Til aldersgruppene over 75 år tilbyr Vefsn kommune vaksine via telefonoppringing fra kommunalt personell. Vaksinegruppa ringer fra telefonnummer 75101000. 

Blir du kontaktet med vaksinetilbud på sosiale medier?
Vi tilbyr ikke vaksinasjon direkte til enkeltinnbyggere via sosiale medier, messenger etc. 

Vaksinetilbud på SMS?
Vefsn kommune bruker elektronisk system for vaksinekø. Du vil få SMS om timebestilling når det er din tur i vaksinekøen. Det vil fortsatt være GRATIS å vaksinere seg.

Frivillig og gratis - Har du tenkt igjennom om du vil vaksinere deg?

Vaksinen gratis og det er frivillig å vaksinere seg, men vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes anbefalinger om vaksinasjon. 

Vi ber alle voksne om å bestemme seg for om de vil takke ja eller nei til vaksinen, og registrere seg i vaksinekøen. Det vil bli stilt kontrollspørsmål, som sikrer at det er trygt for deg å få vaksinen. 

Dersom det er usikkert om du kan få vaksinen etter kontrollspørsmålene, avklarer legene i vaksinasjonsgruppa om vaksinen er trygg for akkurat deg.

Er vaksinen trygg?

Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet:  Informasjon til befolkningen om koronavaksine.

Bør du kontakte fastegen?

Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen angående vaksinasjon, eller for å undersøke om man kommer med på listene.

Kommunens vaksinasjonsgruppe koordinerer vaksineringen, og samarbeider med fastlegene. ​Har du spørsmål om vaksineringen, kan du kontakte kommuens vaksinetelefon, tlfnr 948 08 186.

Hvor skal du møte, og hvordan kommer du deg dit?

​Vaksinasjonssted:  Betel, Mathias Bruns gate i Mosjøen. Se kart

​Møt opp til avtalt tidspunkt. 

​Transport:  
Du kan komme til vaksinasjonslokalet med egen bil. Følg anvisninger om parkering
Vi ber pårørende om bistand til å følge de eldste aldersgruppene til vaksinasjonslokalet.

Hjemmeboende med sterkt nedsatt forflytningsevne kan vaksineres i samarbeid med hjemmetjenesten. 

(Sykehjemsbeboere er vaksinert i institusjon)

Når kan du ikke kan møte til vaksinasjon?

Gi beskjed på vaksinetelefonen om du er forhindret fra å møte. Du kan ikke møte til vaksinasjon om du har feber, er i karantene eller isolasjon. Du vil da få en ny time til vaksinasjon. Vi kan heller ikke gi vaksine til gravide. 

Slipper vaksinerte å følge smitteverntiltakene i samfunnet?

Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning.

Hva om dose to må utsettes?

Dersom dose to må utsettes pga sykdom, karantene eller isolasjon vaksinasjonsdagen, vil du få tilbud om nytt tidspunkt. Vaksinen gir ikke mindre effekt om det går noe lengre tid før du får andre dose.

Slipper vaksinerte å teste seg og være i karantene ved symptomer?

Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning. Slik informasjon vil kommer etter hvert som vaksinen tas i bruk i en større del av befolkningen.