Hvem kan få selvtester? 

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer kan få selvtester. 

Det er krav om munnbind ved henting av tester. 

For personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (inkludert helsepersonell) og som tester ut fra smittevernfaglig grunnlag, ber vi dere kontakte arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil kunne bestille tester på koronasenteret for utdeling til sine ansatte. 

Her kan du hente selvtester: 

 • Koronasenteret/ hovedinngangen (ikke testsonen): mandag-fredag kl. 11:00-13:30 
  Dersom du oppfyller en av kriteriene beskrevet ovenfor, trenger du ikke bestille på forhånd 
 • Nærbutikken Drevvatne: i åpningstiden. Se butikkens åpningstid 
   

Hvis du ikke kan hente selv eller trenger test utenom hentetid 
Er du ikke i form til å hente tester selv, få pårørende eller andre til å hente for deg. 
Trenger du tester utenom hentetid, får du også kjøpt tester hos apotek eller andre forhandlere. 
 

Hva gjør jeg om testen er positiv? 

 • Hvis du har testet positivt på en koronatest, er det anbefalt at du bør holde deg hjemme i 4 døgn og at du er feberfri i 24 timer før du går på arbeid/skole
 • Ta kontakt med helsetjenesten dersom du er bekymret for helsetilstanden din 
 • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon dersom du ikke har oppfriskningsdose. Dersom du har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert (to doser for de fleste, tre doser for immunsupprimerte) og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test. 
 • Du bestiller test ved å kontakte koronasenteret. Lenke til koronasenterets åpningstid
 • Registrer positiv selvtest for Covid-19. Registreringen legges rett inn i kommunens smittesporingsløsning.
  Lenke til smittesporing 
 • Merk at en positiv selvtest ikke registreres på helsenorge.no, og vil ikke vises i koronasertifikatet.