Smittede vil ikke lenger bli kontaktet av kommunen
På grunn av økende smitte vil ikke kommunen lenger kontakte hver enkelt smittede. Alle er selv ansvarlige for å sette seg inn i hva som gjelder for smittede og nærkontakter.
 

Smittesporing i dagens situasjon
Regjeringen har gjort endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte skal selv gå i isolasjon og sørge for å informere sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunale ressurser til TISK skal framover brukes der konsekvensen av smittespredning er størst. Dermed kan kommunene prioritere ressursene til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer, som for eksempel brukere i omsorgstjenesten, personer med høy risiko for alvorlig sykdom og smittetilfeller som har svært høy risiko for videre spredning. 
 

Svar på PCR test
Du finner svaret på testen ved å gå inn på helsenorge.no og logge deg inn med BankID. Svaret legges der så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet ved Nordlandssykehuset Bodø.

Du får et varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart.

Dersom du ikke har BankID, eller av andre grunner ikke har mulighet for å sjekke prøvesvaret ditt selv, kan du kontakte koronasenteret for testresultat. Koronasenterets åpningstider: hverdager kl. 08.30-10.30, telefon 41 41 33 22.

Kommunen har ikke tilgang til prøvesvaret før det er synlig for deg på Helsenorge. Det kan ta inntil tre dager før prøvesvaret er klart.

 

Registrering positiv selvtest
Dersom du har tre vaksiner, eller har fått to vaksiner og deretter har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste tre månedene, trenger du ikke bestille PCR for bekrefte en positiv selvtest. For at kommunen skal kunne ha en oversikt over smittespredning, ber vi deg legge inn ditt positive svar selv i kommunens smittesporingsløsning.
Klikk her for  Registrering av postivt testresultat