Om ungdomsrådet:

  • 13 medlemmer fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Vefsn.
  • Ungdommens talerør til politikere og administrasjon.
  • Rådet tar opp saker selv og svarer på saker fra politikerne
  • Arrangerer og planlegger ulike aktiviteter gjennom året
  • Partipolitisk uavhengig

 

Ta kontakt med ungdomsrådet hvis du har en sak du ønsker å fremme for politikerne i Vefsn kommune eller bare diskutere en sak med ungdomsrådet. 

Leder av ungdomsrådet, Adam Ulvang:

Tlf: 908 32 124

Mail: adamulvang@hotmail.com

Snapchat: vefsnurad

Instagram: https://www.instagram.com/vefsnuraad/