Topic Ungdomsklubb er et tilbud som er åpent for ungdomsskoleelever mandag og torsdag fra klokken 16:30-20:30.

Vi serverer gratis varm mat hver gang det er åpent. Alle våre tilbud er selvfølgelig rusfrie og i hovedsak gratis. Vi møter ungdom på deres arena og det er frivillig deltagelse for alle. Vi ønsker å være supplement til det organiserte fritidstilbud, å gi sosial kompetanse, være holdnings skapende, og vi jobber ut ifra et helsefremmede aspekt.

Mål:
Topic skal være en trygg sosial arena for ungdom i deres fritid, som legger vekt på integrering, sosialisering og inkludering.

Aktiviteter:
Dette skal være en arena hvor man kan styre fritt hva man ønsker å gjøre, Eksempler på aktiviteter kan være: Lyd/lys, Biljard, Bordtennis, Brettspill, PlayStation, Turer, Kino, Større arrangement
Vi er flere voksne tilstede og vi ønsker å legge til rette for all ungdom, slik at klubben blir en arena hvor ungdommene skal føle seg trygge.

Følg oss på SoMe:
https://www.instagram.com/topic.ungdomsklubb/ 
snap: topicuklubb

Kontaktinformasjon

Avd.leder Arnhild Mæhre - tlf 99285253

Øyvind Valrygg
Mia Jenssen Breimo -  tlf 905 29 247