IllustrasjonSituasjonen vi har i forbindelse med korona kan være krevende for noen og enhver. Ensomhet, arbeidssituasjon og mere.

Helsenorge har en side med oversikt over telefonnr som kan ringes i ulike situasjoner: Trenger du noen å snakke med?

Vefsn kirkekontor 915 82 049 / 915 82 407
Prestene kan kontaktes hverdager 10-15:
Kari Sjursen 412 11 085
Gry Solbraa 938 25 188
Ringer tilbake hvis de er opptatt.

Sosiale arenaer
NB: Selvsagt begrensninger i forhold til antall besøkende samtidig, i hht koronaregler.

Qvales mestringshus, har åpent mandag-fredag 9-15.
Alle er velkomne til en prat, en kopp kaffe eller aktiviteter i hht. ukens plan.
Qvales mestringshus er en del av enhet psykisk helse i Vefsn kommune   
Se info: om på kommunen nettsted og  Qvales på facebook

Kirkens bymisjon i Mosjøen har en sosial arena: Møtestedet, i C.M Havigsgate 15.
Har åpent hverdager (ikke onsdag) 9-14.