Om offentlige tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmenheten, de mennesker som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og vedlikeholder offentlige tilfluktsrom.

Om private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonerte for å kunne gi vern for de mennesker som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold.

Tilfluktsrom i Vefsn

Du finner oversiktskart over offenlige tilfluktsrom på dsb.no

Lenker til informasjon om tilfluktsrom