Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmenheten, de mennesker som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og vedlikeholder offentlige tilfluktsrom.

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonerte for å kunne gi vern for de mennesker som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold.

Tilfluktsrom i Vefsn
DSB: Kartoversikt over offentlige tilfluktsrom

Om tilfluktsrom
Les om tilfluktsrom på sivilforsvaret.no

Sikker hverdag
Verdt å vite om tilfluktsrom