Det er så langt tatt 11765 tester i Vefsn. Det er ikke påvist noen nye tilfeller av covid 19 siste uke. Det er til sammen påvist 27 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet.  Vi har pr i dag ingen registrerte smittede i Vefsn, og heller ingen i smittekarantene. Det siste påviste tilfelle ved testing i Vefsn var 18.04.21.

Det enkeltstående tilfellet for kort tid siden, hvor en person fra Vefsn testet positivt etter å ha reist til og ble testet i en annen kommune, medførte ingen nye tilfeller i Vefsn.

Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 10710 doser. Dvs at pr i dag er 4454 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1802 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 47 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser. Når vi ser kun på befolkningen over 18 år så har ca. 61 % fått en eller to doser.

Denne uka er det i hovedsak personer i alderen 50-60 år som har fått sin andre dose. De som har fått første dose er nå i et videre aldersspenn enn før, så vi har allerede begynt å gi første dose til en del i de yngste aldersgruppene. I motsetning til enkelte kommuner andre steder i landet har vi så langt ikke hatt noen problemer med å fylle opp timene for vaksinering.

Vi oppfordrer alle til å registrere seg på vår nettside www.vefsn.kommune.no/vaksineko

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager   i tiden 08.30 – 10.30.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19