Vi har så langt tatt 10571 tester i Mosjøen. Det er til sammen påvist 27 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet.  Vi har pr i dag ingen registrerte smittede i Vefsn, og heller ingen i smittekarantene.

Vi har denne uka gjennomført attende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 5072 doser. Dvs at pr i dag er 1440 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2192 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 27,5 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

Vi er nå ferdig med aldersgruppene over 65 år, samt personer med ekstra høy risiko. Vi vaksinerer nå personer med økt risiko for alvorlig sykdom i aldersgruppa 55 – 64 år.

5. mai kom regjeringen med lettelser for vaksinerte når det gjelder besøk i private hjem. Personer som er fullvaksinerte, og personer som har fått en dose for minst 3 uker siden kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Det samme gjelder personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene. Dvs at hvis f.eks. et par har 2 vaksinerte på besøk, så telles de sammen med paret, og de kan i tillegg ha 5 uvaksinerte på besøk. Dvs i et slik tenkt tilfelle vil det si til sammen 9 personer. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede. Ute i det offentlige rom er det foreløpig ingen lettelser for vaksinerte.

Vi har lagt ut link for forhåndsregistrering av vaksinering her på vår hjemmeside. Vi oppfordrer alle til å registrere seg: https://www.vefsn.kommune.no/vaksineko

Det er denne registreringen som benyttes for innkalling til vaksinering. De som ikke har registrert seg der, eller evt har blitt registrert manuelt via vaksinetelefonen, vil ikke få slik innkalling. Også helsepersonell som ikke er vaksinert må registrere seg via dette systemet.

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager i tiden 08.30 – 10.30.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19