Vi har så langt tatt 9342 tester i Mosjøen. Vi har denne uka fått påvist to positive tilfeller i samme husstand som nå er i hjemmeisolasjon t.o.m. fredag 09.04.21. Da er det til sammen påvist 20 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet.  Vi har pr i dag ingen registrerte personer i smittekarantene i Vefsn.

Vi har denne uka gjennomført trettende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2792 doser. Tallene forrige uke var litt feil, så etter korreksjon pr i dag er 946  personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 900 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 14 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Vi er nå stort sett ferdig med vaksinering av aldersgruppa 75-85 år, og har nå startet med vaksinering av personer over 16 år med ekstra høy risiko for alvorlig sykdom. Dette dreier seg om ca 165 personer. Neste uke er vi forespeilet rundt 360 doser så da regner vi også med å komme godt i gang med personer i aldersgruppa 65 – 75 år.

Vi har lagt ut link for forhåndsregistrering av vaksinering på kommunens hjemmesider. Vi oppfordrer flest mulig til å registrere seg her.
https://www.vefsn.kommune.no/vaksinekoe.552620.no.html

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Koronasenteret er åpent påskeaften, telefontid 08.30 – 10.30. Forutsatt at vi ikke får nye smittetilfeller har vi stengt 1. og 2. påskedag.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19