Spesialpedagogisk team består av:

Ellen Notler Steinmo Johnsen, mob: 916 29 269

Hilde Kjeldsberg, mob: 470 91385

Irene F Johansen, mob: 450 14 520

Inger Steinli, mob: 976 74301

Kjersti Jørgensen (Vikariat for Monica Rådmannsøy), mob: 924 16008