Spesialpedagogisk team består av:

Irene F Johansen, mob: 450 14 520

Inger Steinli, mob: 976 74301

Monica Rådmannsøy, mob: 994 19 335