Spesialpedagogisk hjelp utføres normalt av våre fire spesialpedagoger i Spesialpedagogisk team. Spesialpedagogene utfører hjelpen i alle barnehagene i Vefsn og i heimen ved behov. Teamet ledes av enhetsleder barnehage.

Spesialpedagogisk team har kontorplasser i 1.etg på Brannstasjonen.

Spesialpedagogisk team består av:
Inger Steinli: 976 74 301
Monica Rådmannsøy: 994 19 335
Liv Anita Dahl Leirvik: 958 98 433
Elin Hermansen: 938 56 552
 

Last ned mere info om spesialpedagogisk team