Smittesituasjonen i VefsnVefsn hadde 7 tilfeller av koronavirus i kommunen i ukene 15-17. Situasjonen regnes som avklart, og utbruddet over. Smittesituasjonen i kommunen vurderes som kontrollert, og risiko for samfunnssmitte som lav. 

Vefsn kommune anbefaler innbyggere å følge nasjonale regler og råd. Det vil si at avstandsreglene nå er tilbake til "1-meteren", og nasjonale anbefalinger omfatter ikke lenger generell bruk av munnbind i det offentlige rom med dagens smittenivå i Vefsn. 

Følgende er fortsatt like viktig som før:
- Hold avstand
- Hold hendene rene
- Hold deg hjemme når du er syk, og kontakt koronasenteret for test
- Begrens sosial kontakt
- Reiser til utlandet frarådes. Unngå unødvendige reiser innenlands.

Gjeldende nasjonale råd og tiltak finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Vi minner også om vår vaksinekø, og oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg:
https://www.vefsn.kommune.no/vaksinekoe.552620.no.html

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege