Skoleruta 2020/2021

Første skoledag 17.08.20
Høstferie f.o.m.  07.10.20   t.o.m.  09.10.20
Fridag 20.11.20
Juleferie f.o.m.   19.12.20  t.o.m.  03.01.21
Vinterferie f.o.m.   01.03.21  t.o.m.  05.03.21
Påskeferie f.o.m.   29.03.21  t.o.m.   06.04.21
Fridag 14.05.21. 24.05.21.
Siste skoledag 18.06.21

Skoleruta 2021/2022

Skoleruta 2021/2022

Måned

Merknader

Antall skoledager

August

Skolestart 23. august

 

7

September

 

22

Oktober

Høstferie: 6.-7.-og 8. oktober

18

November

Elevene har fridag 19. november

21

Desember

Siste skoledag før jul er 21. desember

15

Januar

Første skoledag etter juleferie er 4.januar

20

Februar

Vinterferie uke 9 (28/2-6/3)

19

Mars

 

19

April

Påskeferie: 11.-19. april

14

Mai

Elevene har fridag 27. mai

19

Juni

Siste skoledag er 23. juni

16

 

 

190