Skoleruta 2022/2023

Skolestart 22.08.22
Høstferie 12.-14.10.22
Fridag 18.11.22
Siste skoledag før jul 21.12.22
Første skoledag etter jul 03.01.23
Vinterferie uke 9 2023 (korrigert)
Påskeferie: 03.-11.04.23
Fridag 19.05.23
Siste skoledag 22.06.23