Skoleruta 2023/2024

Første skoledag 21.august 2023
Høstferie: 11. - 13. oktober 2023
Fridag 17. november 2023
Siste skoledag før jul 20. desember 2023
Første skoledag etter jul 3. januar 2024
Vinterferie uke 9/2024
Påskeferie 25. mars - 2. april 2024 (skolestart 3. april)
Fridag 10. mai 2024
Siste skoledag 21. juni 2024

 

Skolerute 2024/2025

Skolerute - Grunnskolen i Vefsn 2024/2025

Måned

Merknader

Antall skoledager

August

Første skoledag 15. august

12

September

 

20

Oktober

Høstferie hele uke 40 (30. september-4. oktober)

19

November

Elevene har fridag 22. november

20

Desember

Siste skoledag før jul er 20. desember

15

Januar

Første skoledag etter jul er 6. januar

20

Februar

 

20

Mars

Vinterferie hele uke 10 (3.-7. mars)

16

April

Påskeferie 14. – 22. april (skolestart 23. april)

15

Mai

Elevene har fridag 30. mai

19

Juni

Siste skoledag er 20. juni

14

 

 

190

NB: Det gjøres oppmerksom på at høstferien er en hel uke