Vefsn kommune er delt inn i tre skolekretser slik:

Krets 01  Mosjøen skolekrets

 • Kretsen er delt inn i tre opptaksområder for de tre barneskolene Kulstad skole, Mosjøen skole og Olderskog skole.
 • Elever på ungdomstrinnet innenfor alle opptaksområdene sokner til Kippermoen ungdomsskole.

Opptaksområder i Mosjøen skolekrets

Kulstad skole:

 • Kulstadlia
 • Kulstaddalen
 • Breimoen
 • Halsøy
 • Halsåsen
 • Åremma
 • Skotsmyra
 • Marka (etter søknad)

Mosjøen skole:

 • Byflata
 • Skjervengan
 • Åsbyen
 • Nervollan
 • Hammarheim
 • Andås og Hagforseng
 • Meieriskogen
 • Hundåla
 • Vestvågan
 • Husvika

Olderskog skole:

 • Olderskog
 • Nyrud
 • Skolestad vest
 • Øya og videre oppover vestersida
 • Bjørnådalen (E6 til Grane)
 • Austerbygda fra Hagforsenget
 • Marka

Grenser mellom skolene i Mosjøen krets går slik:

Kulstad skole / Mosjøen skole: Grensen går ved trafolinjen mellom Halsåsen og Åsbyen
Mosjøen skole / Olderskog skole: Grensen går ved Mathias Bruns gate/ Meieriskogen og videre langs E6

Krets 02 Granmoen skolekrets

 • Skolekretsen avgrenses i sør ved elva Fusta (Skaland og Fustvatn).
 • Skolekretsen avgrenses i nord ved Drevvatnet og Angermoen.

Krets 03 Elsfjord skolekrets

 • Elever bosatt nord for Angermoen og Drevvatn hører til Elsfjord skolekrets.
 • Elever i denne kretsen hører til Granmoen skolekrets f.o.m 9.klassetrinn