Beredskap og sikkerhet i forbindelse med arrangementet vil bli i varetatt av ARN sitt eget sikkerhetsteam, Politiet, Vefsn kommune og Røde Kors/Norsk Folkehjelp i samarbeid.

 

DSB`s veileder for sikkerhet ved store arrangement