Hvem kan søke

Seksjonens eier kan søke om reseksjonering. Reseksjonering som omfatter flere seksjoner må signeres av alle berørte seksjonseiere. Dersom fellesareal blir berørt av en reseksjonering, eller at det vil oppstå nye seksjoner, kreves det samtykke av sameiet før reseksjoneringen kan gjennomføres. Det er sammensatte regler for underskrift og samtykke ved reseksjonering.

Slik søker du

Søknad om reseksjonering

Fyll ut skjemat og send det deretter til kommunen.

Ved hjelp til utfylling av skjema, ta kontakt med kommunen eller se veileder nedenfor.

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering